Directoraten

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij telt 4 directoraten. Deze zijn:

1. Directoraat Landbouw

2. Directoraat Veeteelt

3. Directoraat Visserij

4. Directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking

*Bijenteelt valt onder het directoraat Landbouw.