LVV verzorgd GAP-training als basis voor veilig voedsel

LVV verzorgd GAP-training als basis voor veilig voedsel

03-06-2022

Landbouwvoorlichters van het ministerie van Landbouw,Veeteelt en Visserij (LVV) hebben een 3-daagse ‘Goede Agrarische Praktijken’(GAP)-training verzorgd aan tien landbouwers in het ressort Santodorp, district Wanica.  De training welke van start ging op dinsdag 31 mei en duurde tot en met donderdag 2 juni 2022, vond plaats op het LVV- ressortkantoor. De landbouwers hebben middels een volle en leerrijke programma de nodige kennis opgedaan in onder meer hygiëne in het veld, toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, traceerbaarheid en registratiebeheer.  LVV beoogd hiermee de kennis en bewustwording van landbouwers te vergroten,zodat zij gericht gewassen kunnen verbouwen die voldoen aan de voedselveiligheidstandaarden om teneinde de toegang te verkrijgen tot de exportmarkten.

De GAP-training is speciaal voor landbouwers samengesteld op basis van internationale export eisen voor agrarische producten. Gezien het feit dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan deze eisen, is het van belang dat deze training uiteindelijk door alle boeren wordt gevolgd. Ook het standpunt van LVV-minister Parmanand Sewdien die stelt dat niet alleen de export producten aan strenge eisen moeten voldoen maar ook de producten op de lokale markt, maakt deze training tot een must. Waarnemend Landbouw-directeur Soedeshchand Jairam gaf tijdens de training te kennen dat niet slechts de boeren getraind moeten worden. Ook de landbouwvoorlichters van het ministerie zullen bijgeschoold worden om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op agrarisch gebied. De landbouwsector is namelijk dynamisch, waardoor de GAP trainingen steeds aangepast moeten worden.

De GAP-participanten waren zeer tevreden. Het was zichtbaar tijdens de sessies dat de landbouwers open stonden voor verandering. Zij zijn zich er terdege van bewust dat  hun inkomstenbron van exportgroenten komt weg te vallen als zij niet voldoen aan de strengere exportvereisten. Na het succesvol afronden van de training ontvingen de landbouwers een certificaat.