LVV evalueert pilotproject oornummeren van vee

LVV evalueert pilotproject oornummeren van vee

18-02-2022

Het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft recent een evaluatiebijeenkomst georganiseerd om het pilotproject Dier Identificatie, Registratie en Traceerbaarheids systeem (AIR&T-systeem), die in december 2021 is uitgevoerd, te evalueren. Dit project is een samenwerking met de Food and Agriculture Organisation (FAO). Volgens onderdirecteur Veeteeltkundig Onderzoek en Ontwikkeling, Gerald Tjon A San, wordt er vanaf 2017 getracht om een systeem op te zetten, waarbij er bedrijven geregistreerd en geïdentificeerd worden.

Eigenaren van veehouderijen en de kweek lokaties worden geregistreerd en daarnaast worden de landbouwhuisdieren (runderen en varkens) geïdentificeerd met een uniek oornummer. Vermeldenswaard is dat het oornummeren van de dieren kosteloos voor de boeren plaatsvindt.

Het managementteam voor de uitvoering van dit project bestaat uit Reshma Ghogli BSc., Erica Tjon A San MSc. en Reinier Cicilson. “Om de haal- en traceerbaarheid te testen is er allereerst een pre pilot fase gehouden. Toen bleek dat de aanpak voldeed aan gewenste resultaten, werd de pilotfase uitgezet voor kleine en middelgrote bedrijven. Oornummers werden op de dieren aangebracht door de veeteeltvoorlichters in de ressorten, waarvoor zij een speciale training hebben gehad. De oornummers zijn via de FAO aangeschaft en zijn uniek. Het wordt op 1 dier maar aangebracht en komt pas na 5 jaar weer vrij,” vertelt Ghogli.

Volgens de wnd. directeur van Veeteelt, Drs. Anand Chotkan, zijn de voordelen van het nummeren van vee, o.a. voorkoming van diefstal, verkoop aan de slachthuizen en zoals aangegeven in de transport beschikking, die nog moet worden goedgekeurd, zullen de ongenummerde dieren en dieren voorzien van oornummers die niet voorkomen in de database van het AIR&T-systeem van LVV en die worden getransporteerd; in beslag genomen worden.

Ook wordt de data van de dieren uit het slachthuis bijgehouden en verwerkt in dit systeem. Bij de Bedrijfsvoering zijn er voordelen bij het selecteren en laten dekken van uw dieren, doordat de vee administratie optimaal is, kan inteelt geminimaliseerd worden en zal de kwaliteit van de veestapel verbeteren. Ook bij het monitoren van dierziekten, zijn er voordelen v.b. bij een uitbraak van een dierziekte, kunt u tijdig een melding krijgen als u besmet vee hebt aangekocht of verkocht. Het ligt in de bedoeling dat met de verkregen data o.a. de kuddeprojectie beter gemaakt kan worden om inslachting te voorkomen, te doen aan genetische verbetering van de kudde en disease monitoring te faciliteren.