LVV-directeur: rehabilitatiewerken van waterschappen in Nickerie worden aangepakt

LVV-directeur: rehabilitatiewerken van waterschappen in Nickerie worden aangepakt

28-03-2022

In het afgelopen weekend heeft directeur Soedeshchand Jairam, van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een informatiebijeenkomst gehouden in Nickerie met verschillende waterschapsbesturen en andere belanghebbenden uit verschillende polders. Dit, ter voorbereiding van de rehabilitatiewerkzaamheden aan zes van de twaalf waterschappen. Dit project voert het ministerie samen uit met de project implementatie unit van het duurzaam landbouw productiviteit project van de IDB.

Volgens de Landbouw-directeur is het in deze voorbereidingsfase heel belangrijk dat de belanghebbenden goed geïnformeerd worden over de uit te voeren werkzaamheden, omdat ook de inbreng van hun dringend vereist is bij onder andere de inventarisatie. De directeur geeft verder aan dat de rol van de waterschapbesturen nu meer dan ooit tot uiting moet worden gebracht. Dit niet alleen als mede toezichthouder bij de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan kanalen, dammen en sluizen binnen hun waterschap, maar na de voltooiing van dit project als beheerder van de infrastructuur in hun gebied.

Als deel van het duurzaam landbouw productiviteit project welke uit een lening van bijkans 30 miljoen US-dollars door de Inter-Amerikaanse ontwikkeling bank wordt gefinancierd, zullen de rehabilitatie van de waterschappen Longmay & Paradise, Nanni - Brutopolder, Clarapolder WaSiMa, Europolder Zuid en Uitbreiding groot Henar 1&2 worden uitgevoerd. Ook de 12 waterschappen besturen zullen hieruit worden versterkt, operationele kosten worden gedekt en onderhoudsplannen worden opgesteld om de duurzaamheid te garanderen.

Volgens directeur Jairam nemen de voorbereidingen voor zo een gigantisch project tijd in beslag en met samenwerkingen met internationale organisaties zoals de IDB en IICA moet rekening worden gehouden met de vereiste procedures.

Het ministerie van LVV is samen met de project implementatie unit reeds zover dat enkele van de bestekken voor de uit te voeren werkzaamheden klaarliggen om verder doorgestuurd te worden naar de IDB. Als de IDB de goedkeuring toekent kan de aanbesteding procedure van start gaan.

Yamesh Angoelal, technische co├Ârdinator irrigatie en drainage van dit project, is netals directeur Jairam optimistisch gestemd. De verwachting van beide vakkundigen is gezien het belang van upgrading van de landbouw infrastructuur, voor in het bijzonder de rijstsector, dat de fysieke werkzaamheden binnen dit project reeds aan het begin van de laatste kwartaal van 2022 van start kunnen gaan. Het duurzaam landbouw productiviteit project begon op 22 april 2021 en moet volgens de project tijdlijn in 2026 voltooid zijn.