IICA presenteert jaarprogramma tijdens Annual Accountability Seminar

IICA presenteert jaarprogramma tijdens Annual Accountability Seminar

10-06-2022

De Inter-American Institute for Coörperation on Agriculture (IICA) heeft haar jaarprogramma  gepresenteerd op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit vond plaats op vrijdag 10 juni 2022 tijdens het jaarlijkse accountability seminar van de IICA. Het instituut ondersteunt het ministerie met vele projecten middels financiering van de International Development Bank (IDB). Tijdens het seminar heeft de ICCA verantwoording afgelegd van hetgeen door hen gerealiseerd is in het jaar 2021 en wat de jaarplanning is voor het jaar 2022. Het seminar was opgedeeld in twee presentaties, te weten een presentatie van de technische activiteiten verzorgd door IICA Technical Agriculture Innovation Specialist, Laurenzo Tirtopawiro, en de presentatie van lopende IDB/LVV projecten, verzorgd door Geraldine St. Coix, project manager IDB/LVV Project. 

ICCA werkt aan vele projecten middels verschillende programma’s, zoals de Territorial Development on the Family Farming, waarbij agrariers van onder andere het landbouwgebied Weg naar Zee getraind zijn in agrarische vaardigheden. Ook werden in dit programma trainingen voor de jeugd in het district Coronie in bijenteelt verzorgd. Een ander programma behelsde schenkingen van produktiemiddelen voor het uitoefenen van agrarische praktijken aan agrarische organisaties. Deze geste was een ondersteuning voor de kleinschalige boeren en plattelandsverwerkers om de productie van lokale landbouwproducten tijdens de COVID 19-pandemie te verbeteren en te diversifiëren.

Het Duurzame Landbouw Productiviteit Programma en het project aangaande landbouw concurrentievermogen zijn enkele lopende projecten van ICCA in samenwerking met het ministerie. Het projectdoel van eerstgenoemde is om de landbouwproduktiviteit in Suriname te verhogen middels het investeren in infrastructuur, het beheren van irrigatie-en drainagesystemen en het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van de landelijke landbouwstatistieken. Het tweede project richt zich op het landbouw concurrentievermogen. Het draait om de versterking en verbetering van het concurrentievermogen van de landbouw in Suriname door verhoging van landbouwinkomsten, landbouwproductiviteit en de verhoging van export.

Suriname heeft momenteel te maken met heel wat uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid en voedselveiligheid. De laatste jaren is deze situatie vanwege de Covid pandemie en klimaatsverandering in een stroomversnelling geraakt. “Voor het ministerie geldt dus dat wij niet op de oude manier, waarbij sterk gefocused werd op export, voort kunnen gaan. We moeten nu meer gericht zijn op onze eigen voedselvoorziening. Hierbij is de samenwerking met ICCA, die tot nu toe zeer goed te noemen is, van essentieel belang.” Dit zei LVV-minister Parmanand Sewdien die het seminar opende. Namens de overheid, met name het ministerie van LVV, bedankte de bewindsman de ICCA, hopende op een vruchtbare verdere samenwerking.