Tijdelijke importstop broedeieren vanuit Europa

Tijdelijke importstop broedeieren vanuit Europa

15-03-2021

Suriname heeft momenteel de tijdelijke import van broedeieren alsook levende vogelsoorten vanuit de Europese Unie (EU) met name Nederland stopgezet. De veterinaire Inspectie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft gelijk aan de bel getrokken toen het bericht van besmetting bekend werd. Dit is gedaan om de import en uitbraken van ziekten bij dieren in Suriname te voorkomen. Het tijdelijke verbod voor import van broedeieren alsook vogelsoorten uit Nederland geldt voor alle bedrijven in Suriname. Dit verbod geldt echter niet voor landen zoals de Verenigde Staten of Brazilië, waar enkele bedrijven momenteel hun broedeieren verkrijgen.

Waarnemend directeur Veeteelt, Anand R.J. Chotkan, van het ministerie van LVV zegt dat er inderdaad een vogelgriep uitbraak is in de EU met name Nederland, alwaar het risico van besmetting hoog is. Hij zegt dat vogelgriep een verzamelnaam is van verschillende varianten van vogel griepen. ‘De meest significante voor de pluimvee sector zijn de Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI) welke géén tot nauwelijks symptomen en/of sterfte veroorzaakt bij pluimvee en de High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) welke zeer ernstige ziekteverschijnselen en hoge sterftecijfers veroorzaakt in pluimvee tot 100% mortaliteit binnen 48 uur’. Momenteel is de vogelgriep die in Nederland heerst de H5N8 variant welke een variant is van de HPAI. Naar zeggen van Chotkan heeft deze ziekte momenteel niet echt hevige verschijnselen bij mensen maar de wereld gezondheidsorganisaties hebben wel aangegeven dat als er een mutatie is, dat dat wel kan lijden tot mens tot mens verspreiding wat veel ergere gevolgen kan hebben. Een ongewilde import van deze ziekte uit een besmet gebied zal volgens Chotkan onze pluimveesector totaal te gronde brengen. Indien deze ziekte Suriname binnenkomt, kan het ook de wilde vogelpopulatie besmetten en een permanente bron van besmetting creëren, welke in Nederland momenteel ook het geval is. ‘Rekening houdende dat de bedrijven en de mensen die in hun levensonderhoud worden voorzien in deze sector alsook de risico’s voor de voedselzekerheid van de bevolking, is het niet prudent om toestemming te verlenen voor de import van broedeieren uit Europa’.

Voor de lokale pluimveesector zal deze importstop zeer miniem voelbaar zijn. Dit omdat het gros van de bedrijven uitgeweken zijn naar Amerika om hun broedeieren te verkrijgen waardoor de continuïteit niet in gevaar is gekomen. ‘Bijna 90% van de broedeieren die uitgebroed worden in Suriname komen uit Amerika’. Hij doet een dringend beroep op de pluimveehouders om zich te blijven houden aan de vastgestelde regels van LVV en dat de gemeenschap zich geen zorgen hoeft te maken. ‘Dagelijks checken wij de ontwikkelingen in Europa hoe de situatie daar is, Op dit moment kan ik u niet zeggen wanneer de tijdelijk importverbod wordt opgeheven’, aldus de wnd. directeur Veeteelt, Anand Chotkan.