President Santokhi lanceert project “Duurzame Landbouw Productiviteit Programma” in Nickerie

President Santokhi lanceert project “Duurzame Landbouw Productiviteit Programma” in Nickerie

22-04-2021

De regering is vastbesloten de landbouwproductiviteit in Suriname te verhogen. Om dit doel te bereiken is het project “Duurzame Landbouw Productiviteit Programma” op donderdag 22 april 2021 gelanceerd tijdens een bezoek van de presidentiële delegatie aan ons rijstdistrict Nickerie. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) maakte deel uit van de delegatie, geleid door president Chandrikapersad Santokhi. 

Het doel van dit project is om de landbouwproductiviteit in Suriname te verhogen. Dat door te investeren in infrastructuur, het beheren van irrigatie- en drainagesystemen en het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van de landelijke landbouwstatistieken. Het project wordt gefinancierd middels een lening van USD 30 miljoen bij de International Development Bank (IDB), en uitgevoerd door de Inter-American Institute for Coöperation on Agriculture (IICA) namens het ministerie van LVV.

In een vastgestelde projecttijdlijn tussen 2021 tot 2026 worden er diverse projectresultaten verwacht, waarbij de rehabilitatie van de pomp bij het Wakaystation, voorop staat. Ook de bouw van de Nanni stuw, rehabilitatie van primaire kunstwerken, het uitvoeren van milieustudies en de bouw van de Maratakka Spillway staan onder andere op het programma. Soedeshchand Jairam zal namens het ministerie van LVV fungeren als focal point voor dit project.

Als begunstigden in dit project zijn aangewezen de waterschappen met hun leden, kleine en middelgrote rijstboeren, landbouwcoöperaties, familie-, vrouwelijke- en jeugdige landbouwers, alsook groente- en fruittelers. Minister Sewdien ziet het als de plicht van het ministerie om de gemeenschap te faciliteren op agrarisch gebied, en is daarom ingenomen met dit project dat geheel ten goede komt voor de Surinaamse agrarische sector. Dit zal ertoe leiden dat deze sector naar grotere hoogte wordt getild.