Overheid bepaalt geen padieprijs

Overheid bepaalt geen padieprijs

10-03-2021

Twee weken geleden is de oogst van padie in Nickerie weer begonnen. Volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is dit seisoen circa 4000 hectare meer padie ingezaaid.

Enkele opkopers waren begonnen de padie voor SRD 320 per baal natte padie op te kopen welke nu door de marktwerking gedaald is naar rond de SRD 270. Dit tot teleurstelling van vele boeren die verwachten dat de overheid nu de padieprijs moet vaststellen.

Het ministerie van LVV laat aantekenen dat de overheid niet de prijs van padie bepaalt. Al langer dan 30 jaren geleden is de prijsbepaling geliberaliseerd waarbij de boeren rechtstreeks met de opkopers onderhandelen.

Een jaar geleden was de padieprijs rond de SRD 125. Het vorig seizoen steeg deze naar rond de SRD 200. De prijs op de wereldmarkt is de laatste maanden met ongeveer 20 procent gestegen.