LVV traint NPPO-inspecteurs in naleving fytosanitaire regels

LVV traint NPPO-inspecteurs in naleving fytosanitaire regels

05-10-2021

Om ziektes en plagen tegen te gaan, is in december 2019 vanuit de Europese Unie (EU) de nieuwe, strenge EU-wetgeving in werking getreden, voor landen die onder andere groenten en fruit exporteren naar de Europese lidstaten. Als gevolg van afgekeurde zendingen, is vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op 15 juli het besluit genomen om de export van boulanger, antroewa, peper en bitawiri voor drie maanden stop te zetten. De tijdelijke opschorting van de exporten kwam vanwege het hoge aantal afgekeurde zendingen, die met quarantaine plagen in de EU werden onderschept.

Door het ministerie van LVV, in samenwerking met haar afdeling National Plant Protection Organization (NPPO), is vanuit het actieplan het initiatief genomen om inspecteurs en aankomende inspecteurs op te leiden tot NPPO- inspecteurs. De internationale fytosanitaire consultant, Dr. Jeffrey Jones, heeft een tweetal trainingen verzorgd aan hen. De eerste training ging over de biologie van de quarantaine plaagorganismen, terwijl de tweede training handelde over de uitvoering van officiële controles door de fytosanitaire dienst.

Op maandag 4 oktober 2021 hebben de eerste 23 NPPO- inspecteurs hun certificaat in ontvangst genomen in het Prakwaki’ Botanical Garden. Hiermee is er een aantoonbare stap neergezet om de groenten exporten naar de EU weer mogelijk te maken.

De deelnemers zijn getraind in officiële procedures, zoals fytosanitaire inspecties, export certificering, het invullen van fytosanitaire certificaten, het bemonsteren van zendingen, de noodzaak van procedures over verificatie en traceerbaarheid, auditen, en documentatie.