LVV-minister Sewdien installeert “Steering Committee Zesde Agrarische Telling”

LVV-minister Sewdien installeert “Steering Committee Zesde Agrarische Telling”

06-08-2021

De nieuwe “Steering Committee voor de Zesde Agrarische Telling” is door minister Parmanand Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, ingesteld. Dit vond plaats op vrijdag 6 augustus 2021 op het departement. Deze commissie die is ingesteld voor de duur van twee jaar staat onder voorzitterschap van de directeur van Landbouw van het ministerie van LVV, mevrouw Yvette Rokadji. Verder hebben zitting een vertegenwoordiger van het Algemeen Bureau voor Statistiek, ABS, vertegenwoordigers van de ministeries van LVV, Financiën en Planning, Regionale Ontwikkeling & Sport, ROS, en een vertegenwoordiger van het Project Executing Unit Team van IICA.

Voor de Agrarische statistische informatie wordt meestal gebruik gemaakt van een census als referentie. De Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, adviseert om eens in de tien jaren een telling te houden. De laatste telling dateert echter van 2008. De hedendaagse informatiestroom vereist een andere aanpak, waarbij op elk moment beschikking is over relevante informatie om beleid te kunnen maken of waar nodig voor bijstelling van het beleid. Daarbij is het gebruik van ICT een groot hulpmiddel. Voor het opzetten van zo een Agrarisch Informatie Systeem dient er een referentie basis aanwezig te zijn, waarbij alle basis informatie in kaart is gebracht. Dit moet worden gerealiseerd door de uitvoering van de Zesde Agrarische Telling, dat een integraal deel uitmaakt van het Agrarisch Informatie Systeem. Hierbij moet op continue basis data worden verzameld, gecommuniceerd, verwerkt en worden geanalyseerd voor het bijstellen van het systeem. De uitvoering van de telling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de afdeling Agrarische Data Management van het ministerie van LVV, in samenwerking met het ABS. Teneinde toezicht te houden op de uitvoering en de noodzakelijke beslissingen, is de Steering Committee ingesteld.

Minister Sewdien benadrukte het belang van  beschikken over de juiste statistieken om fatsoenlijk agrarisch beleid uit te voeren. Alles moet cijfermatig goed in beeld gebracht worden met de nodige achtergrondinformatie. Planning gaat namelijk niet zonder data.