LVV-minister doet ceremoniële start voor duurzaam landbouw productiviteit in Nickerie

LVV-minister doet ceremoniële start voor duurzaam landbouw productiviteit in Nickerie

11-11-2021

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft donderdagmorgen vergezeld met districtscommissaris Senrita Gobardhan, vertegenwoordigers van de Internationale Ontwikkelings Bank (IDB) en het Inter-Amerikaans Instituut voor Landbouw Samenwerkingen (IICA) de ceremoniële start gegeven voor het duurzaam landbouw productiviteit programma in Nickerie. Op 22 april jongstleden is dit project dat uit een lening van 30 miljoen Amerikaanse dollar door de IDB wordt gefinancierd door president Chandrikapersad Santokhi en minister Sewdien gelanceerd in Nickerie.

Met de onthulling van een reclamebord heden, op de hoek van de H.N. van Dijkstraat en de Biswamitreweg in Nickerie, is gelijk de eerste fase van het project waarbij met belanghebbenden van gedachten wordt gewisseld over de diverse aspecten van dit Sustainable Agricultuur Productivity Program (SAPP) van start gegaan. Volgens de minister moet dit project vanuit verschillende oogpunten bekeken bijzonder voordelen voor ons land met zich meebrengen.

Met de rehabilitatie van verschillende gemalen en sluizen, de aanpak van de infrastructuur, training van besturen en financiële ondersteuning van zes (6) waterschappen zal de waterhuishouding welke essentieel is voor de landbouw voor een groot deel op pijl worden gebracht. Hiermee wordt het gevaar van wateroverlast geminimaliseerd en wordt er zorg gedragen voor voldoende irrigatiewater voor de landbouw.

In dit kader mag genoemd worden de rehabilitatie van twee (2) pompen in het pompgemaal Wakay dat met middelen uit dit project zijn gefinancierd. Een ander uitvloeisel uit dit project is ook de overdracht van het beheer van de landbouw infrastructuur aan de waterschappen met als gevolg preventief beheer van de irrigatie en drainage.

Al deze zaken moeten volgens de minister producenten stimuleren hun productie op te voeren. Internationaal wordt er volgens de bewindsman ook naar ons land uitgekeken, om in deze periode van voedselschaarste op de wereld, een bijdrage te leveren in onder andere de rijstproductie. Hierover zijn er reeds gesprekken geweest met de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten om na te gaan of er al dan niet op geringe schaal zaken met ons land kunnen worden gedaan. De bewindsman riep bij de onthulling van het reclamebord de boeren en waterschap besturen op om dit project volledig te ondersteunen en te omarmen. “Het project biedt alle handvaten voor de verdere agrarische ontwikkeling van ons land,” waren de slotwoorden van de LVV-minister.