LVV-directoraat Visserij brengt werkbezoek aan Nickerie

LVV-directoraat Visserij brengt werkbezoek aan Nickerie

20-03-2021

Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft onlangs een 2-daags bezoek gebracht aan het rijstdistrict Nickerie. De delegatie, onder leiding van  directeur Visserij Parveen Amritpersad, onderdirecteur Zojindra Arjune en mariene bioloog, Tomas Willems, heeft gesprekken gevoerd met onder andere fuiknetvissers, vissers uit het Bigi Pan gebied en andere actoren, waaronder jachtopzieners en de politie. Verder zijn er visvergunningen verstrekt aan de vissers van Coronie en Nickerie.

Het doel van het bezoek was op de eerste plaats om vaststellingen te doen naar de feiten en omstandigheden waaronder visserijactiviteiten in het Bigi Pan gebied ontplooid worden. Dit naar aanleiding van onder andere het verzoek van de vissers om met monofilament netten, beter bekend als de plastieke Chinese netten, te mogen vissen. De vissers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om zaken bespreekbaar te maken.

De directeur gaf aan dat de vissers oog en oor zijn van het ministerie van LVV in het Bigi Pan gebied aangezien zij het gebied beter kennen. Gebruik makend van de gelegenheid drukte de directeur de vissers op het hart  om hun verantwoordelijkheden ook te nemen om duurzame visserij in het gebied te blijven garanderen. Een ieder was het unaniem mee eens dat een goede waterpeil in het Bigi Pan gebied van groot belang is voor de gezondheid en herstel van het visbestand. Na het gesprek met de vissers hebben de directeur en haar delegatie een rondleiding gekregen in het Bigi Pan gebied.