IICA schenkt agrarische organisaties landbouwinputs en plantmateriaal

IICA schenkt agrarische organisaties landbouwinputs en plantmateriaal

06-08-2021

De Inter-American Institute for Coöperation on Agriculture, IICA, heeft landbouwinputs- en plantmateriaal geschonken aan zeven agrarische organisaties, ter waarde van USD 15.000,00.  De ceremoniele overhandiging vond op vrijdag 6 augustus 2021 plaats op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, waarna de delegatie toog naar IICA voor het in ontvangst nemen van de geste. Volgens Curt Delice, IICA Suriname representative & special affairs coördinator for the Caribbean, is deze geste een ondersteuning aan de kleinschalige boeren en plattelandsverwerkers die schade hebben ondervonden aan hun landbouwproductie tijdens de zware regenval van de afgelopen maanden.

De organisaties die in aanmerking zijn gekomen voor de schenking van de IICA zijn Suriname Network for Rural Women Producers (SUNRWP), Suriname Agriculture Forum for Youth (SURAFY), Stichting Agrariërs Wageningen,Vereniging Duurzame Ontwikkeling Weg naar Zee, Coöperatieve Vereniging der Haïtiaanse Agrariërs Suriname (CVHAS), Coöperatie van Groenteverbouwers en verwerkers van Petten Polder Nickerie, Stichting Agrariërs Wageningen en de Landbouw Coöperatie Kwatta en Omstreken.

LVV-minister Parmanand Sewdien sprak zijn tevredenheid uit over niet alleen de geste vanuit de IICA, maar ook over de agrariërs die het belang van een vereniging inzien. Door zich te bundelen in een organisatie kunnen de belangen van hen efficienter en effectiever behartigd worden. Verder drukte hij de agrariers op het hart voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatsveranderingen, waar de zware regenval de afgelopen periode één daarvan is. In Suriname is men berekend op 30 mm regen per dag. Echter is er op enkele dagen zelfs meer dan 100 mm regen per dag gevallen. Dat kunnen de landbouwgebieden, in het bijzonder die in de jonge kustvlakte, niet aan. Volgens de LVV-bewindsman is het verstandig onze focus nu te verleggen naar de oude kustvlakte, welke veel hoger ligt. De agrarische sector zal ook zo duurzaam ontwikkeld worden.