FAO verzorgt virtuele trainingsworkshop MCS

FAO verzorgt virtuele trainingsworkshop MCS

03-04-2021

De Food and Agriculture Organization (FAO) heeft onlangs een driedaagse trainingsworkshop over visserij Monitoring, Controle en Surveillance (MCS) kunnen arrangeren waarin Brazilië, Guyana, Trinidad & Tobago en Suriname hebben geparticipeerd. Een effectieve visserij MCS is een heel belangrijk onderdeel van zowel de nationale als internationale verantwoordelijkheden van landen.

Door de Covid-19 pandemie heeft de trainingsworkshop virtueel moeten plaatsvinden. Vanwege het belang van MCS heeft het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) alle relevante autoriteiten die een rol hierin hebben te vervullen, bewogen deel te nemen aan deze trainingsworkshop. Suriname had 109 participanten, de grootste aantal deelnemers ten opzichte van de 3 andere deelnemende landen. De participanten waren vanuit het directoraat Visserij, Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), Mariene, Kustwacht, WWF, 's Lands en Bosbeheer (LBB), Arbeidsinspectie en het Viskeuringsinstituut (VKI).

Tijdens de virtuele trainingsworkshop hebben de participanten geleerd welke internationale instrumenten er zijn om IOO-visserij (Illegale, Ongemelde en Ongereglementeerde) te voorkomen, te ontmoedigen en uit te bannen, welke tools beschikbaar zijn voor MCS en hoe deze tools gebruikt kunnen worden. Er zijn ideeën gepresenteerd hoe het gebruik van beperkte (menselijke, materiële en financiële) middelen geoptimaliseerd kan worden en hoe belangrijk informatie uitwisseling is voor MCS - nationaal, regionaal en wereldwijd.

Als rode draad uit deze trainingsworkshop is naar voren gekomen dat samenwerking tussen de verschillende autoriteiten die betrokken zijn bij MCS en handhaving, in de strijd tegen IOO-visserij van essentieel belang is om optimaal gebruik te kunnen maken van de tools die in het land beschikbaar zijn. Vandaar dat het directoraat Visserij thans met de steun van de FAO bezig is te werken aan een Memorandum of Understanding om de samenwerking op het gebied van MCS en handhaving te verbeteren.