Dagelijks publicatie van groothandelsprijzen voor land- en tuinbouw producten

Dagelijks publicatie van groothandelsprijzen voor land- en tuinbouw producten

12-10-2021

Hedenmorgen heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met de districtscommissaris en de Agrarische Adviesraad van Saramacca het groothandelsprijzenproject voor land- en tuinbouwproducten gelanceerd. In het kader van de dag der Agrariërs en Wereldvoedseldag zullen vanaf heden, 12 oktober 2021, dagelijks om 10.00 uur de groothandelsprijzen van de Centrale Markt van 29 fruit- en groentesoorten worden gepubliceerd op BIC Saramacca, die via Facebook te volgen zullen zijn.

De groothandelsprijzen van fruit en groenten komen dagelijks tot stand tussen 04:00 en 05:30 uur in de ochtend onder de Centrale Markt te Paramaribo. Deze publicatie van prijzen zal door de landbouwers van geheel Suriname te volgen zijn op de facebookpagina van BIC Saramacca. De landbouwers zullen hiervan profiteren, omdat zij niet meer afhankelijk zullen zijn van informatie over prijsvorming onder de markt van de ‘middleman’ of tussenpersoon.

De publicatie zal behalve door de landbouwers ook te volgen zijn door de opkopers, venters en consumenten. Tevens zal dit het ministerie en het commissariaat in staat stellen om de prijsvorming van deze 29 landbouwproducten gedurende het heel jaar door te volgen om de seizoengevoeligheid van de productie en de prijsvorming te registreren. De prijsinformatie draagt bij aan de transparantie van de markt en de land- en tuinbouw. Verder is de prijzenstatistiek niet alleen bijzonder belangrijk voor het ontwikkelen van het te voeren beleid, planning en investeringen in de sector, maar ook om de landbouwers en toekomstige jonge landbouwers in de tuinbouw beter te begeleiden middels adequate voorlichting.

Minister Parmanand Sewdien van LVV zei zeer ingenomen te zijn met het initiatief van de Agrarische Adviesraad van Saramacca in samenwerking met het Commissariaat Saramacca. Middels een druk op de knop heeft minister Sewdien, bijgestaan door districtscommissaris Sherin Bansi-Durga en enkele leden van de Agrarische Adviesraad van Saramacca, de eerste publicatie van de groothandelsprijzen geplaatst op BIC Saramacca.