Apparatuur overdracht door het ministerie van ROM aan LVV

Apparatuur overdracht door het ministerie van ROM aan LVV

05-08-2021

In het kader van het Third National Communication (NC3) project welke als doel heeft het samenstellen van de derde nationale rapportage onder het klimaatverdrag (UNFCCC), is er een overhandiging van een laptop gedaan door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM). De waarnemend directeur van Milieu, Ritesh Sardjoe MSc., deed de overhandiging aan de directeur van Landbouw Mr. Yvette Rokadji op het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). De laptop zal worden aangewend om agrarische data te verzamelen en die te analyseren met het IPCC software.

In het NC3 project is LVV in samenwerking met Stichting Bosbeheer en Bostoezicht mede verantwoordelijk voor dataverzameling binnen de agrarische en bos sector voor het calculeren van de uitstoot van broeikasgassen en het vaststellen van de bijdrage aan de totale landelijke uitstoot. Verder ligt het in de bedoeling, aan de hand van de resultaten, mitigerende maatregelen aan te bevelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken ,” zegt Iwan Samoender, Climate Change Focal Point van LVV.

Het is de bedoeling een databank op te zetten, die toegankelijk en transparant is voor alle stakeholders. Ook Rokadji vindt deze geste een adequate aanvulling voor de aankomende Landbouw telling in 2023. De overhandiging vond plaats onder toezicht van Mr. Ivette Patterzon LLM, Juridisch,- en Beleidsadviseur van ROM.