Werkzaamheden pompgemaal Wageningen verlopen gestaag

Werkzaamheden pompgemaal Wageningen verlopen gestaag

05-02-2020

In de afgelopen periode is gebleken dat er niet voldoende water aanwezig is voor de rijstsector te Nickerie. De weersomstandigheden zijn ook niet gunstig geweest en heeft het minder geregend dan werd verwacht.

De afgelopen maanden is er bij de werkzaamheden stagnatie opgetreden omdat het gereedschap voor het vreeswerk uit het buitenland moest worden ingevoerd. Bij het uitvrezen mag er geen gebruik worden gemaakt van Jackhammers. Deze en nog enkele technische redenen hebben geresulteerd in een langere werkperiode dan gepland.

Evenwel verlopen de werkzaamheden nu gestaag. De aannemer is van start gegaan met het uitvrezen van de uitstroomzijde van pompkamer 3, waardoor over enkele weken kan worden gestart met de installatie van de eerste nieuwe pomp. Volgens de directievoerder Cite Engineering en Consultants Buro, is het streven erop gericht deze pomp 3 uiterlijk eind april 2020 in werking te hebben. Er wordt ook gewerkt aan de reparatie van pomp 2, welke volgens de planning binnen 3 weken voltooid moet zijn. Pomp1 van het Wageningen pompgemaal is volledig in werking en met bijstand van de mobiele pomp probeert het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij met alle binnen haar beschikbare mogelijkheden, irrigatiewater naar de boeren te brengen.

Het beleid van het ministerie van LVV is erop gericht de gehele agrarische sector duurzaam te ontwikkelen, de rijstsector is daar een wezenlijk onderdeel van. Er is reeds bewerkstelligd dat er rijst kan worden geëxporteerd naar Venezuela, en er zijn gesprekken gaande voor de export naar Cuba. Ook is de sector verzekerd van ureum tegen een voordelige prijs. Minister Parmessar zal op de ingeslagen weg voortgaan en het overleg met de rijstsector intensiveren.