Voorlichting LVV-ressort Marowijne maakt wederom aanvang met veldbezoeken in het district

Voorlichting LVV-ressort Marowijne maakt wederom aanvang met veldbezoeken in het district

09-01-2020

De agrarische voorlichters van LVV-ressort Marowijne hebben wederom een aanvang gemaakt met de veldbezoeken aan de boeren en scholen in het district. Voorafgaand werd een evaluatie gemaakt van de uitgevoerde werkzaamheden van het afgelopen jaar.Tijdens de veldbezoeken worden de statistieken bijgehouden van éénjarige, semi-meerjarige en meerjarige gewassen en veeteeltactiviteiten, alsook eventuele problemen van ziekten en plagen bij aanplantingen. Eveneens komen survey’s, de aanleg van moestuinen en andere voorlichtingswerkzaamheden zoals het stimuleren van telen in plantenkassen, hydroponic- systemen en erfculturen ook aan de orde.  De voornaamste landbouwgebieden zijn Beneden Cottica, Papatam, Peto Ondro, Wonoredjo, Oost-Westverbinding en kostgronden in de oude mijngebieden en het Patamaccagebied.Er worden vele gewassen geteeld in het district waaronder aardvruchten, groenten, banaan, cassave en diverse fruitsoorten. Een deel van de landbouwproducten worden verder verwerkt tot eindproducten z.a. podosiri sap en aanverwante producten, cassave en bananen chips, cassavebroden, kwak en diverse theesoorten zoals moringa, sjuru, zuurzak, citroengras en marva.  Family farming komt veel voor in dit gebied. Hierbij helpen gezinsleden met de agrarische activiteiten. Van oudsher wordt op kostgrondjes geplant volgens het shifting cultivation principe. Vanwege de steeds veranderende leefomstandigheden helpen de voorlichters de landbouwers met de overgang naar een meer permanente landbouw middels nieuwe teeltmethoden en -technieken.Ressort Marowijne van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij krijgt regelmatig bezoeken van boeren en landbouworganisaties. Door op hun beurt de boeren te bezoeken, krijgen deze de nodige ondersteuning en begeleiding vanuit het departement. Ook scholen worden bezocht door de voorlichters. Deze bezoeken hebben tot doel kennis en ontwikkeling op landbouwgebied te brengen op de lagere scholen. Hiermee probeert het ministerie belangstelling bij de leerlingen te wekken en hen te stimuleren op agrarisch gebied. Ook wordt getracht de bewustwording op het gebied van gezond, veilig en vers voedsel bij de kinderen te bevorderen.De leerlingen krijgen theoretische als praktische lessen in het telen van groentegewassen warbij de milieuvriendelijke wijze hoog in acht wordt genomen.In het schooljaar 2019-2020 doen 3 scholen mee met het “Schooltuinen Project” van ressort Marowijne.