Vervolg ICCA-workshop voor agrotoerisme in Suriname

Vervolg ICCA-workshop voor agrotoerisme in Suriname

09-01-2020

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in samenwerking met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), het technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling (CTA) en de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), een vervolg workshop georganiseerd. De workshop is een vervolg van een workshop dat in april 2019 was gehouden met als doel financieringsvoorstellen voor het agrotoerisme in Suriname.

John King, IICA Senior Strategic Consultant for Special Projects benadrukte tijdens zijn presentatie dat Suriname de meeste wijde diversiteit heeft aan cultuur en natuur binnen het Caribisch gebied. Hij is niet uitgesproken over de vele producten die worden geteeld binnen de Agrarische sector. Hij is van mening dat met deze workshop behalve de sleutelelementen voor het beleid om te faciliteren tussen onderhandelingen agrotoerisme en toerisme moeten worden geïdentificeerd, er ook prioriteit moet worden gegeven aan de ontwikkeling van grote agro toeristische projecten.  John King heeft in zijn presentatie ook aangegeven veel binnen erfgoedtoerisme, ecotoerisme en health & wellness tourisme gedaan kan worden.

Minister Rabin Parmessar van LVV, ziet met het bevorderen van het agrotoerisme een goede toekomst voor de verschillende stakeholders, in het bijzonder de Agrarische sector aan wie hij een warm hart toedraagt.