Venezuelaanse ambassadeur Flores Riva op werkbezoek op het ministerie van LVV

Venezuelaanse ambassadeur Flores Riva op werkbezoek op het ministerie van LVV

09-01-2020

Venezuelaanse ambassadeur Flores Riva op werkbezoek op het ministerie van LVV

Ayerim Yesenia Flores Riva, de nieuwe residerende ambassadeur van de Bolivariaanse Republiek Venezuela in Suriname heeft een werkbezoek gebracht aan minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit vond plaats op woensdag 8 januari 2019 op het LVV-departement.

De nieuwe ambassadeur die op maandag 6 januari 2020, haar geloofsbrieven aangeboden heeft aan Zijne Exellentie president Desire Delano Bouterse, is reeds bekend met zowel de bilaterale als multilaterale zaken tussen Venezuela en Suriname.

Ambassadeur Flores Riva heeft eerder reeds gesprekken gevoerd met minister Parmessar betreffende onder andere de rijst export vanuit Suriname naar Venezuela en de import van ureum naar Suriname. In haar huidige hoedanigheid zijn de besprekingen met de minister wederom opgepakt in aanwezigheid van een juridisch team van LVV, de onderdirecteur van het onder directoraat Landbouw Ashween Ramdhin, andere relevante actoren binnen de sector en de rijstverwerker en exporteur Bhagwatpersad Ramadhin.

Tijdens de gevoerde gesprekken kwamen onder andere aan de orde de verscheping van rijst naar Venezuela. Er is overeengekomen de eerste verscheping vanuit de haven van Nickerie plaats te doen vinden, en de overige verschepingen vanuit de haven van Paramaribo. Dit is overeengekomen omdat vanuit Nickerie per keer slechts 2500 ton verscheept kan worden en vanuit Paramaribo 6500 ton per keer in containers.

Ook werden de bijkomstige acties betreffende de verscheping besproken die, naar tevredenheid van beide partijen, kostenbesparend kunnen werken. Er zijn echter wel enkele juridische zaken die nader bekeken zullen worden alvorens tot actie over te gaan. Minister Parmessar ziet een schema van de heer Ramadhin betreffende de rijstzendingen tegemoet ter inzage.

De komende tijd zullen er meerdere ontmoetingen plaatsvinden tussen de bewindsman en de Venezolaanse ambassadeur om zaken betreffende de rijstexporten en de ureumimporten in goede banen te leiden naar tevredenheid van beide landen.