Uitbreiding LVV Marowijne i.v.m. agrarische ontwikkeling en internationale vereisten

Uitbreiding LVV Marowijne i.v.m. agrarische ontwikkeling en internationale vereisten

04-02-2020

Het ministerie van LVV is serieus van plan de verdere ontwikkeling van de agrarische sector in Marowijne ter hand te nemen. Dit gaf LVV-minister Rabin Parmessar het goed opgekomen gehoor te kennen, tijdens een werkbezoek aan Moengo op zaterdag 1 februari 2020. Hij werd daarbij vergezeld van zijn staf, vertegenwoordigers van het ministerie van Handel, Industrie &Toerisme en vertegenwoordigers van de FAO.

Het district Marowijne heeft grote agrarische potentie. Door de gunstige ligging als grensdistrikt, kan met goed beleid de potentie van export van groente en fruit naar Frans Guyana vergroot worden. Vanwege de strenge EU regels zal de afdeling Plantenbescherming van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hierbij zeker een grote rol spelen.

Mevrouw Janki, Hoofd van de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuring, gaf tijdens het bezoek van de delegatie een presentatie over de rol en het toezicht die de afdeling heeft bij de import als export van o.a. agrarische producten. Deze moeten voldoen aan alle Fytosanitaire vereisten.

De inspecteurs van de dienst Plantenbescherming controleren als de producten voldoen aan de fytosanitaire eisen zoals die worden gesteld door het importerend land of de Europese Unie. Indien deze voldoen wordt er vervolgens een gewaarmerkt fytosanitair certificaat afgegeven.

Mede door de beoogde agrarische ontwikkeling die minister Parmessar op gang wil brengen in het grensdistrict en de internationale vereisten voor de export van   met name landbouwproducten, zal de afdeling Plantenbescherming van het ministerie ook goed vertegenwoordigd moeten zijn in Marowijne. Ten behoeve van de dienst Plantenbescherming zal het LVV kantoor versterkt worden met inspecteurs. “Voedselveiligheid en voedselzekerheid voor een ieder”, staan voor de bewindsman van LVV hoog in het vaandel. Hij zal naar zijn zeggen samen met alle stakeholders en de ten dienst staande middelen, werken aan de eisen voor veilig geteeld voedsel.