Uitbreiding dienstverlening LVV in het ressort gebied Pomona

Uitbreiding dienstverlening LVV in het ressort gebied Pomona

27-01-2020

Om de dienstverlening te vergroten heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een kantoor te Pomona in gebruik genomen. Het kantoor is gevestigd in een pand alwaar ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling een afdeling heeft gehuisvest. Vandaag 27 januari is het personeel officieel gestart met de werkzaamheden.

Op het kantoor kan men o.a. terecht voor adviezen maar ook om zich op te geven voor de verschillende trainingen die door het ministerie worden verzorgd. De voorlichters die verbonden zullen zijn aan dit kantoor zullen in het kader van de GAP trainingen ook samen met de landbouwers het veld in trekken.

Het ministerie hoop met dit kantoor een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontplooiing van de landbouw in dat gebied.

Minister Rabin Parmessar heeft reeds aangekondigd dat de landbouwvoorlichters zichtbaar moeten zijn in het veld, maar ook dat de dienstverlening naar de agrariërs verhoogd moet worden. Wij hebben als ministerie niet alleen de taak om de mensen voor te lichten maar ook om hen van dienst te zijn.  De bewindsman zal daarom de controle opvoeren in het veld en steekproeven doen, om na te gaan als de voorlichters inderdaad ook in het veld te bespeuren zijn en welke adviezen gegeven zijn aan de landbouwers. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zijn wekelijks, een schriftelijk verslag op sturen naar het ministerie, zodat de aandachtpunten vanuit het veld ook worden geïmplementeerd.