Training data verzameling en statistieken voor LVV ressorten

Training data verzameling en statistieken voor LVV ressorten

05-02-2020

Het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij is gestart met een serie van refreshment trainingen voor Statistiekmedewerkers van verschillende ressorten.

De training is in december 2019 gestart in Nickerie alwaar Landbouwvoorlichters en rayon coördinatoren van het ministerie Regio-West hebben deelgenomen aan deze training.

De statistieken van LVV worden verkregen door informatie vanuit het veld.

De verwerking van de verkregen informatie geven een goede weergave van de ontwikkelingen op agrarisch gebied. Deze statistieken zijn bijzonder belangrijk voor de planning en het formuleren van het beleid.

Voor Sheila Aldjah, Hoofd van de afdeling Landbouw Statistiek van LVV, is het belangrijk dat de voorlichters de data op de juiste wijze en zo nauwkeurig mogelijk verzamelen. De voorlichters van het ministerie trekken het veld in om door middel van interviews met de boeren de informatie te vergaren. De verzamelde informatie gaat onder andere over de gewassen die worden verbouwd, de grote van het areaal of de veestapel en ook de vastlegging van de opbrengsten, plagen en ziekten.

Op woensdag 5 februari 2020 is deze training verzorgd voor 26 deelnemers van rayonkantoren van het ressort Wanica B. Deze training is bedoeld voor degene die de data verzamelen alsook zij die de data verwerken in statistieken. Het is belangrijk de gehele keten die belast is met de tot standkoming van de statistieken te trainen, want zoals bekend, garbage in is garbage out, wat erop neerkomt dat als je verkeerde data verzamelt, je statistieken ook niet zullen kloppen. Je krijgt dan een verkeerde weergave van de praktijk wat kan gaan leiden tot verkeerde besluiten, gaf mevrouw Aldjah aan die de training zelf verzorgt.

Bij de training werd onder andere aangegeven het doel van landbouw– en agrarische statistieken, data verzameling, data bronnen en methoden voor het verzamelen van data. Alle ressorten zullen worden aangedaan en worden getraind.

 

Minister Rabin Parmessar van LVV laat geen enkele gelegenheid voorbij gaan om aan te geven hoe belangrijk het is, dat het personeel trainingen volgt. Het is een belangrijk onderdeel van het beleid van het ministerie. “Trainingen verruimt hun kennis en stelt ze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, dat kan ertoe kan leiden dat het werk beter wordt gedaan”, aldus de LVV bewindsman.