Prahlad Sewdien vangt werkzaamheden aan als minister van LVV

Prahlad Sewdien vangt werkzaamheden aan als minister van LVV

17-07-2020
Prahlad Sewdien die door de VHP is voorgedragen als minister van LVV en op donderdag 16 juli 2020 door President Chandrikapersad Santokhi is beëdigd, heeft op heden vrijdag 17 juli 2020, zijn werkzaamheden op het ministerie aangevangen. Hij werd hierbij ontvangen door het personeel van het ministerie die met hem meeliep naar zijn kantoor vergezeld van een tazza drummer.
Omstreeks 10 uur vond de formele overdracht van zaken plaats. Rabin Parmessar die tot gister de scepter zwaaide op het ministerie, droeg zaken formeel over aan zijn opvolger. Na de formele overdracht verliet Rabin Parmessar het ministerie, waarna minister Sewdien de personeelsleden toespraak.
In zijn toespraak bracht de minister naar voren dat hij op LVV heeft gewerkt na zijn studie. Hij heeft verschillende funkties bekleed en zwaaide in 1991 af in de functie van Onderdirecteur Landbouw. “Ik kom uit een landbouwers familie, vroeg opstaan, koeien melken en dan naar school, s’middags op het veld werken zijn mij niet onbekend. De visserij sector is mij volledig bekend, ik heb actief ook aan veeteelt gedaan en ik ben afgezwaaid als Onderdirecteur Landbouw, dus de L en de beide V’s zijn volledig bekend terrein” gaf minister Sewdien het personeel aan.
Hij gaf aan een beleid te zullen voeren waarbij er zal worden uitgegaan van het “agri-business” principe. “We gaan allereerst de low hanging fruits plukken en tegelijker tijd bekijken hoe bedrijven geholpen kunnen worden om hun productie op te voeren en om te kunnen exporteren, want de dollars zijn hard nodig”. De minister gaf tot slot aan niet teveel in details te treden, maar in de komende maand zullen zaken steeds duidelijker worden.