Plantenkassen voor kinderhuizen

Plantenkassen voor kinderhuizen

06-02-2020

In het kader van “The Japan Caribbean Climate Change Partnership project” JCCCP, mochten landen in het Caraïbisch gebied een projectvoorstel indienen bij Japan. De projectvoorstellen die ingediend werden, zijn in het kader van klimaatsveranderingen en moeten ertoe leiden dat men de gevolgen van de klimaatsveranderingen aan kan. Ter financiering van de projectvoorstellen heeft Japan een Grant beschikbaar gesteld.

Ons land maakt ook deel uit van het Caraibisch gebied en zodoende kon Suriname dus ook een project voorstel indienen. Door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is Abdul Kasijo, voor dit project aangesteld als project coördinator.

Door het ministerie is besloten om enkele kindertehuizen zelfvoorzienend te maken middels d het opzetten van plantenkassen om zodoende de gevolgen van klimaatsveranderingen aan te kunnen. Het planten in kassen heeft als voordeel dat het klimaat weinig of geen invloed heeft op de aanplant. Er is gekozen voor kinderhuizen, daar zij jongeren opvangen en de financiële middelen niet altijd toereikend zijn. Ook worden de jongeren geïnteresseerd voor de landbouw hetgeen kan bijdragen in de zelfvoorziening van groenten en continuïteit van de landbouw. Bij een eventuele meeropbrengst van de plantenkas kan deze bijdragen aan de kasversterking van het tehuis.

Er zijn plantenkassen opgezet voor het kinderhuis Odo Neti, Sukh Dhaam, Eben Haëzer, Maria Hoeve, Stichting Open Poort " Olga Clarck". Alle opgezette plantenkassen zijn al operationeel en de landbouwvoorlichters van het ministerie zorgen op regelmatige basis voor de nodige begeleiding.

Het beleid van het ministerie van LVV is erop gericht om te werken aan de continuïteit en duurzame ontwikkeling van de agrarische sector.

Minister Parmessar laat weten dat de gemeenschap ten alle tijden op het ministerie van LVV mag rekenen.