Pesticiden Bewustwordingsweek 2020

Pesticiden Bewustwordingsweek 2020

29-09-2020

Jaarlijks wordt in de periode 27 september tot en met 3 oktober in het Caraïbisch gebied, de bewustwording met betrekking tot verantwoord gebruik van pesticiden benadrukt.

Door middel van voorlichtingsactiviteiten informeert het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname de samenleving over het gebruik van pesticiden. Vanwege de heersende COVID-19 pandemie, kan het ministerie de mensen niet tegemoet treden met persoonlijke interacties.

Er is regionaal besloten via de sociale media en nieuwsberichten te proberen zoveel als mogelijk informatie te verspreiden. Dit jaar is samen met de Food and Agriculture Organization (FAO) en de CGPC (Coordinating Group of Pesticide Control Boards of the Caribbean) gekozen om de nadruk te leggen op het gebruik van Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM). 

Als thema is gekozen voor: “PBM voor COVID-19, PBM voor gebruik van Pesticiden; gezondheid en veiligheid voor iedereen!

Waarom deze slogan? Het is gebleken dat men zich wel bewust is van de voorzorgsmaatregelen tegen COVID-19, maar dat er heel weinig mensen veilig omgaan bij het gebruik van pesticiden. Er zijn posters ontworpen die de bevolking direct moeten aanspreken en tegelijkertijd bewust maken van Persoonlijke Beschermings Middelen bij het gebruik van pesticiden.

Het komt nog te vaak voor dat men geen PBM gebruikt, omdat de direct negatieve effecten van het gebruik van pesticiden zonder de benodigde PBM niet meteen worden ondervonden. Helaas kan pesticide op verschillende manieren het lichaam binnen dringen. Deze zijn via de huid, mond, ogen en de neus. Om deze vorm van langzame vergiftiging te voorkomen is het noodzakelijk dat de juiste PBM worden aangeschaft en mag de spuitequipment niet lekken. Door een aantal minimale voorzieningen te treffen, kan men zichzelf en de familie een heleboel narigheid besparen.