Optimalisering informatie stroom vanuit de LVV ressorten

Optimalisering informatie stroom vanuit de LVV ressorten

04-02-2020

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is een zeer dynamisch ministerie met dienstverlening naar de gemeenschap toe. De gemeenschap moet op de hoogte worden gehouden van de activiteiten die de verschillende ressort kantoren ontplooien. Op dinsdag 4 februari 2020 zijn de ressort- en rayonleiders uitgenodigd om samen met de Moderne Media Unit van het ministerie, MMU, van gedachten te wisselen over hoe beter invulling te geven aan de communicatie stroom.

De heer Clyde Ford, coördinator van de afdeling MMU, heette de aanwezigen van harte welkom, de personeelsleden van de MMU afdeling werden voorgesteld aan de aanwezige rayon- en ressortleiders. Mevrouw Gits die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de voorlichtingsafdeling, gaf een uiteenzetting van de informatie sheet die is ontworpen voor het verzamelen en verzenden van de beoogde informatie. De heer Ford gaf de belangrijkheid aan van informatie vanuit de verschillende ressorten naar de gemeenschap toe. “We staan in dienst van de gemeenschap, zij moeten dagelijks zien wat wij doen voor onze doelgroep en waarvoor zij terecht kunnen op de ressort kantoren” gaf de heer Ford de aanwezigen aan.

De ressort en rayon leiders waren enthousiast over de nieuwe aanpak en deelden hun ideeën met elkaar. De heer Reza Kalloe en Brian Wirjosoekarto gaven de aanwezigen wat technische instructies voor het maken van bijbehorende foto’s en video’s voor de artikelen. Communicatie is niet weg te denken in het dagelijks leven en op de juiste wijze communiceren, brengt duidelijkheid en stelt ons in staat de gemeenschap op de juiste manier te informeren. Met deze interactie tussen de ressort- en rayonleiders en de MMU wordt het streven van minister Parmessar nogmaals benadrukt dat rapportage belangrijk is bij het uitstippelen van goed beleid.