Nieuwe IDB vertegenwoordiger brengt bezoek aan Minister van LVV

Nieuwe IDB vertegenwoordiger brengt bezoek aan Minister van LVV

30-01-2020

De International Development Bank, IDB, is een instantie waarmee Suriname vele projecten uitvoert. Voor Suriname heeft de IDB een nieuwe vertegenwoordiger in de persoon van de heer Antonius Goncalves. Deze nieuwe vertegenwoordiger bracht vergezeld van teamlead Michael Collins en mevrouw Mauricio Russell van het IDB kantoor, een bezoek aan Minister Rabin Parmessar. Tijdens dit bezoek welke plaatsvond op donderdag 30 januari 2020 zaten namens het Ministerie van LVV aan mevrouw Raghnie Niddha, de heer Raymon Nojo en Jaswant Doekharan die allen nauw betrokken zijn bij de projecten met de IDB. Verder waren fungerend directeur Arthur Zalmijn en Onder Directeur Landbouw Ashween Ramdin ook aanwezig.

Minister Rabin Parmessar heette de IDB delegatie welkom, in het bijzonder de nieuwe vertegenwoordiger de heer Antonius Goncalves. De bewindsman gaf aan dat hij de relatie met IDB als een zeer goede ervaart. De nieuwe vertegenwoordiger gaf aan zeer verheugd te zijn met de wijze waarop Minister Rabin Parmessar de samenwerking met de IDB ervaart en gaf aan dat hij reeds heeft kunnen opmaken dat er nogal wat projecten lopen met het Ministerie van LVV. Voor de heer Goncalves is dat niet vreemd, daar LVV een zeer dynamisch Ministerie is en deze ontwikkeling brengt en dat precies is wat de IDB nastreeft.

De LVV minister gaf aan dat zijn beleid erop is gericht de hele agrarische sector duurzaam te ontwikkelen, waarbij alle schakels worden meegenomen. De bewindsman maakte van deze gelegenheid gebruik om enkele lopende projecten van LVV met de IDB delegatie te bespreken. Hij vroeg ook aandacht voor studie/trainings projecten van het personeel, hij gaf aan dat de factor mens de belangrijkste schakel is voor hem, training verruimt hun kennis en stelt ze in staat bij te blijven en de werkzaamheden beter uit te voeren. Zowel de IDB vertegenwoordiger als Minister Rabin Parmessar, waren de mening toegedaan dat wat afspraken moeten worden gemaakt om de projecten effectief en efficient te laten verlopen.

Minister Rabin Parmessar ziet de IDB als partner in het brengen van ontwikkeling op agrarisch gebied, hij is de mening toegedaan dat door middel van goede werkafspraken projecten sneller en efficienter kunnen worden uitgevoerd en de doelen sneller kunnen worden bereikt. Het beleid is erop gericht de gehele agrarische sector duurzaam te ontwikkelen en we maken in dat kader gebruik van alle ten dienste staande middelen waar de IDB er één van is.