Ministerie van LVV, training nieuwe bewakers

Ministerie van LVV, training nieuwe bewakers

24-01-2020

Op vrijdag 24 januari 2020 zijn de nieuwe bewakers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij getraind door het hoofd van de bewaking in samen spraak met de afdeling Human Resource Management.

Allereerst zijn de bewakers ingewijd in de huishoudelijke regelementen van het ministerie. De praktische werkzaamheden en rapportage plicht kwamen ook aan de orde. Met voorbeelden uit de praktijk zijn de bewakers bijgebracht hoe te handelen onder bepaalde omstandigheden. Een goede werkhouding, communicatie en onderling respect kwamen ook ter sprake.

Door de trainers is ook de nadruk gelegd op de discipline, verantwoordelijkheid, plichtsverzuim en onwettig verzuim. Er zullen om de drie maanden functioneringsgesprekken worden gehouden, waarbij de werkwijze van de bewakers geëvalueerd zal worden. Op basis van de bevindingen zal worden besloten als het contract met de bewakers wordt verlengd.

Minister Rabin Parmessar heeft vanaf zijn aantreden ernaar gestreefd te kunnen voorzien in de behoefte aan personeel. De bijbehorende werkzaamheden zullen wel naar behoren gedaan moeten worden. Als ministerie hebben wij ook als taak de veiligheid van het personeel alsmede alle objecten te garanderen.

De bewindsman ziet de bewakers als het visitekaartje van het ministerie. Daarom zullen ze ook representatief moeten zijn, op de juiste wijze communiceren en respectvol omgaan met collega’s en alle bezoekers van het ministerie.