Minister van LVV heeft ontmoeting met LVV – Nickerie

Minister van LVV heeft ontmoeting met LVV – Nickerie

05-08-2020
Minister Prahlad Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op maandag 3 augustus op het kantoor van LVV – te Nieuw Nickerie een ontmoeting gehad met het personeel van LVV Regio – West.
De regio Coördinator, Guido van der Kooye, gaf een uiteenzetting over de werkaanpak. “Het ministerie van LVV is mij niet onbekend, ik heb er 10 jaren gewerkt dus zowel het ministerie als de ondernemerskant zijn mij bekend. De private – en publieke sector moeten samenwerken en de hele sector op duurzame wijze ontwikkelen” gaf de LVV minister de aanwezige staf aan.
De bewindsman deed verslag van de gesprekken die hij heeft gevoerd in Nickerie om een beter beeld te krijgen van de aandachtspunten/problemen in de verschillende sectoren. Het LVV personeel moet gereed zijn om samen met de actoren de knelpunten aan te pakken. Het moet niet gezien worden als een probleem van de agrariers, het is een Surinaamse probleem die we samen moeten oplossen, gaf de minister aan.
Aan het personeel is gevraagd om producten te identificeren die potentie hebben en deze uit te werken in project voorstellen.
“U moet niet schrikken van mijn “agri-business” aanpak, het gaat erom dat we gezamenlijk met de actoren in de “drivers seat” zullen plaatsnemen en samen zaken aanpakken. Deze wijze van aanpak vraagt een actieve aanpak van uw kant. Dit systeem zal geen succes hebben als u alleen vanuit uw bureau denkt te participeren”, gaf de bewindsman aan.
Het instellen van een productschap Rijst is ook besproken met de LVV staf. Alle stakeholders in de sector zullen zitting hebben en het e.e.a. zal centraal geschieden, Dit systeem werkt goed in ons buurland Guyana, dus moeten we nagaan hoe het eventueel in aangepaste vorm in ons land kan werken.
Samen met de private sector zullen wij de agrarische sector naar grotere hoogten tillen, gaf de LVV bewindsman tot slot aan.