Minister Sewdien heeft ontmoeting met Visserijsector

Minister Sewdien heeft ontmoeting met Visserijsector

28-07-2020
Minister Parmanand Sewdien, van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op dinsdag 28 juli 2020 een ontmoeting gehad met de Visserijsector. Minister Sewdien was vergezeld van de verantwoordelijke van het Directoraat Visserij, mevrouw Parveen Amritpersad. Van de visserijsector waren aanwezig vertegenwoordigers van de SAIL, Suriname Seafood Association (SSA), Suriname Industrial Fisheries Cooperative (SIFCO), Suriname National Fishersfolks Organization (SUNFO), het Visserscollectief, de vissers coöperaties van Boskamp, Commewijne, Galibi en Nickerie. Kolonel Jerry Slijngard en Majoor Radjoe Bhola van de Kustwacht waren eveneens aanwezig.
“Ik heb gemeend jullie uit te nodigen voor een kennismaking, maar ik wil ook een andere aanpak voor verduurzaming van de sector aan u kenbaar maken. Ook binnen de visserij sector wil ik zoals in de andere sectoren de “agri-business approach” hanteren.
De bewindsman gaf aan dat voor de seabob-sector een stuurgroep is ingesteld met vertegenwoordigers van de seabob sectorindustrie en de overheid, welke zijn nut heeft bewezen. Hij gaf aan dat deze aanpak ook toegepast zal worden voor de andere categorieën. Hierbij kan de stakeholdersparticipatie bij besluitvorming worden gestimuleerd en kunnen gezamenlijk oplossingen aangedragen worden voor de problemen die zich voordoen in de verschillende categorieën.
Er zijn veel meer dan het maximaal toegestane aantal vergunningen uitgegeven en in diverse categorieën van de visserij is er sprake van overbevissing. Dit aantal moet worden teruggebracht om het verduurzamen van de sector te garanderen, maar hoe doen we dat, vroeg de bewindsman aan de aanwezigen. Hij is daarom voorstaander om per visserijcategorie een stuurgroep in te stellen, die de problematiek in hun subsector, door middel van dialoog zal aanpakken.
De minister is ervan overtuigd dat mede hierdoor en de stakeholdersparticipatie, zaken binnen de verschillende subsectoren sneller en efficiënter aangepakt kunnen worden
President Santokhi heeft de opdracht gegeven om na te gaan waar de low hanging fruits zijn, gezien de huidige financiële situatie. De smokkel van vis moet hard worden aangepakt. Er zal op kort termijn een gesprek gevoerd worden met de Kustwacht om de mogelijkheden te bekijken, om de strijd tegen illegale visserij op te voeren.
Er is hulp aangeboden door het buitenland, onder andere Frans Guyana en Nederland, laten we samen nagaan hoe we hieraan invulling kunnen geven”, aldus de LVV minister.