Minister Rabin Parmessar wil overgaan tot uitbreiding van het te beplanten areaal te Alliance

Minister Rabin Parmessar wil overgaan tot uitbreiding van het te beplanten areaal te Alliance

23-01-2020

Tijdens een bezoek in september 2019 aan Alliance, heeft minister Rabin Parmessar aangegeven, er alles aan te doen om het staatsbedrijf die plaats van weleer te geven. Sindsdien heeft hij er alles aangedaan om dit te verwezenlijken, van gewas diversificatie tot personeelszaken en huisvesting. Bij het bezoek van zaterdag 18 en zondag 19 januari 2020 heeft de minister ook de nieuwe aanplant bezichtigd die bestaat uit 10 hectare Kokos, 5 hectare Oker en een areaal van 5 hectare bestemd voor het verbouwen van pompelmoes. De gewassen zullen in eerste instantie geleverd worden aan de lokale markt.

Minister Rabin Parmessar heeft tijdens dit laatste bezoek aangegeven, dat er genoeg grond over is om tot uitbreiding over te gaan van de activiteiten. Op maandag 20 januari jl. heeft de bewindsman samen met zijn staf zijn idee voor uitbreiding van het areaal besproken. De staf heeft het idee uitgewerkt waarna het besluit is genomen om inderdaad tot uitbreiding van het te beplanten areaal over te gaan.

De Minister wil zoveel als mogelijk zijn gegeven woord waarmaken, ook omdat hij Alliance een warm hart toedraagt. “Alliance moet weer die plaats van weleer innemen. Het samengaan van de publieke en private sector is iets dat ik nastreef, samen werken, samen verdienen”.

Particulieren die een goed plan hebben en daadwerkelijk iets willen betekenen voor Alliance, zullen ook in staat worden gesteld activiteiten aldaar te ondernemen. Er worden momenteelt ook plannen opgesteld om de agro toerisme aldaar gestalte te geven, studenten in deze sector mogen zich eveneens aanmelden bij het ministerie en of Alliance om samen na te gaan hoe hieraan invulling gegeven  kan worden.