Minister Rabin Parmessar heeft onderhoud met tuinlieden LVV

Minister Rabin Parmessar heeft onderhoud met tuinlieden LVV

03-02-2020

Voor Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is het personeel de meest belangrijke schakel van het ministerie. Voor de bewindsman maakt het niet uit op welk niveau de mensen functioneren. In navolging op de Opo Jari meeting met de afdelingshoofden op 31 januari, heeft de minister op 3 februari 2020 een onderhoud gehad met de tuinlieden van het ministerie. Behalve de evaluatie van hun taken en de daarbij behorende verwachting, zijn de medewerkers ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

De tuinlieden is voorgehouden zich niet schuldig te maken aan plichtsverzuim of andere onrechtmatigheden. Dit zal als gevolg hebben dat er maatregelen tegen hen getroffen zullen worden. Houdt u zich aan de gemaakte afspraken, gaf de Minister aan.

De gestelde vragen zijn door de minister beantwoord. Enkele van de vragen wil hij eerst met de directie doornemen en dan erop terug komen.

De aanwezigen waren verheugd dat de bewindsman de tijd heeft genomen om met hun van gedachten te wisselen. De bijeenkomst is zichtbaar tevreden afgesloten.

De minister heeft de wens te kennen gegeven zoveel als mogelijk met het personeel te willen communiceren. “De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Een ieder is dus belangrijk in het geheel en verdient mijn aandacht” aldus de bewindsman.