Minister Rabin Parmessar hakt de knoop door voor gebruik van residu apparaat

Minister Rabin Parmessar hakt de knoop door voor gebruik van residu apparaat

24-01-2020

Vanaf zijn aantreden heeft Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal zaken geconstateerd waarbij er steeds sprake was van mismanagement. De minister is voornemens om hierin verandering te brengen en zaken op orde te stellen.

Hij heeft de knoop doorgehakt door het besluit te nemen om het gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) apparaat dat speciaal is aangekocht voor de analyse van residuen en die al jaren ongebruikt in een ruimte was opgeslagen, te doen verplaatsen naar het Viskeurings Instituut (VKI).  

Het VKI Laboratorium is al enkele jaren geaccrediteerd en geniet internationale erkenning.

Suriname kan nu na 57 jaar haar eigen groente en fruit testen op de aanwezigheid van Residuen. Voorheen moesten er monsters gestuurd worden naar het buitenland, wat enorme kosten met zich mee bracht voor de landbouwers. In de stafvergadering op 23 januari 2020 is de minister officieel geïnformeerd over de resultaten van de eerste testen.

Vanaf de ontmanteling is door het VKI een stappenplan uitgezet om alle relevante processen in kaart te brengen. Deze duurt tot maart 2020.

De informatie voor uit te voeren pesticide bepalingen is bekend. Ook is een gebruikerstraining van het apparaat gehouden. De bijbehorende ISO normen en verbruiksgoederen zijn aangeschaft en er is er een externe audit gehouden. Het lab personeel is ook getraind. Het testen van residuen is nu gaande.

Door de juristen van het ministerie wordt er eveneens gewerkt aan de bijbehorende wetgeving.

De landbouwers zullen uitgenodigd worden voor informatie aangaande de procedures die gevolgd zullen moeten worden en de kosten die hieraan gepaard zullen gaan.

Iwan Wijngaarde, landbouw deskundige, is zeer ingenomen met dit nieuws. Hij pleit al jaren voor een residu onderzoek op eigen bodem.

Voor het ministerie van LVV is het een grote mijlpaal dat het onderzoek naar residuen nu eindelijk ook in ons land kan plaatsvinden.

 

In een speciaal programma zal het ministerie verder ingaan op deze mijlpaal voor Suriname.