Minister Parmessar houdt eerste Stafmeeting met afdelingshoofden

Minister Parmessar houdt eerste Stafmeeting met afdelingshoofden

24-01-2020

Minister Rabin Parmessar heeft zijn eerste Stafmeeting gehouden met alle afdelingshoofden en directie en een uiteenzetting gegeven voor de komende periode. Deze speciale vergadering is op maandag 20 januari 2020 gehouden op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De bewindsman heeft enkele zaken onder de aandacht gebracht van de afdelingshoofden met betrekking tot de uitvoering en dynamiek van het ministerie.

De bezoeken aan Para en Alliance zijn door de bewindsman in het kort belicht evenals de GAP trainingen die worden gegeven. Hij heeft zijn gehoor aanbevolen om bij een eventueel voornemen, samen met het personeel een bezoek te brengen aan Alliance.

Voor het weekend van 1 februari staat op schema een bezoek aan het district Marowijne.

De minister heeft tijdens de vergadering het ook gehad over de discipline van het personeel. Hij tracht zelf een voorbeeld te geven door vroeg aan het werk zijn. Echter constateert hij dat er al te vaak personeelsleden zijn die zich niet houden aan de opgegeven werktijden. Bij het niet naleven van de werkvoorschriften zullen er disciplinaire maatregelen getroffen worden.

Voor wat betreft de ressortvoorlichters, moeten er per dag minimaal twee boeren opgezocht en of begeleidt worden. Daarvoor is het ministerie van LVV geeft de bewindsman aan.

Personeelsleden die overwerk verrichten moeten ook conform de bestaande regels uitbetaald worden. De administratieve handelingen met betrekking tot deze overuren zullen ook op tijd aangeboden moeten worden door de afdelingshoofden.

De bewindsman sloot zijn betoogd af met de oproep aan de diensthoofden zich volledig in te zetten en hun personeel daarbij te betrekken, zodat de nieuwe LVV vastere vorm krijgt.