Minister LVV; de landbouwsector is verheven tot een professioneel beroep met een wetenschappelijke basis

Minister LVV; de landbouwsector is verheven tot een professioneel beroep met een wetenschappelijke basis

11-01-2020

Minister Rabin Parmessar heeft in het district Para, de gemeenschap opgeroepen om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij. Laten wij de agrarische sector in dit district aantrekkelijker maken voor onze jongeren. De landbouwminister was op zaterdag 11 januari 2020 samen met zijn collega van HIT, Minister Stephan Tsang en hun respectievelijke staf in het district Para voor het afwerken van een speciaal opgezet programma. Dit alles vond plaats in samenspraak met de Districtscommissaris Jurel. Verschillende presentaties zijn gehouden waaronder; het doel van de GAP Trainingen voor de ondernemers, verzorgd door de Onderdirecteur Landbouw Dhr. Ashwin Ramdin; een uiteenzetting over het SAMAP-project verzorgd door Mevr. Anuska Raghoebarsingh; een presentatie verzorgd door mevr. Tania Lie A Sjoe over de mogelijkheid tot het opstarten van een kokosproject; de status van de Veeteeltsector in Suriname en haar mogelijkheden met de komst van LR-group, verzorgd door de onderdirecteur Veeteelt mevr. Virginia Popken; en de uitreiking van de certificaten aan de cursisten van de gehouden imker training.

Het ministerie van HIT in de persoon van minister Stephan Tsang hield een presentatie over de rol van het ministerie en de financieringsmogelijkheden voor kleine ondernemers. De minister kondigde ook het opzetten van een dependence van zijn ministerie in Para, aan. Directeur Industrie, Dhr. Donagay Malone presenteerde de mogelijkheden van het KMO-fonds, bestemd voor kleine boeren en het pluimvee project welke het ministerie nu wilt gaan uitvoeren met LVV.

De LVV-bewindsman deelde het publiek mee dat de landbouwsector verheven is tot een professioneel beroep met een wetenschappelijke basis. Reden te meer waarom hij alle afgestudeerden oproept, om te solliciteren naar een betrekking bij het ministerie van LVV, zodat zij ingezet kunnen worden in de verschillende districten.

Na de presentaties prees DC Jurel de nieuwe aanpak van LVV en HIT, waarbij er na herhaalde verzoeken om een dependance, deze uiteindelijk ook komt. Hij sprak zelfs over een mijlpaal binnen zijn district. De ontwikkeling kan nu gerichter worden aangepakt. Ook het opzetten van de Openbare Markt in het district Para zal gestalte krijgen, verzekerd de dc zijn gehoor. Onder het publiek bevonden zich ook de DNA Leden van het district Para, Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam. Ook het gewezen DNA Lid Ricardo Panka, nu gevolmachtigd Ambassadeur van Suriname, was aanwezig. Hij gaf aan blij te zijn met deze aanpak van minister Parmessar. Het publiek mocht tijdens deze sessie vragen stellen die meteen werden beantwoord door de presentatoren. Para heeft meer behoefte aan dit soort meetings, laat één der aanwezigen optekenen. De ontwikkeling van Para ligt in handen van Para zelf zegt mevr. Elviera Sandie, voorzitter van de Paraplantages. Er ligt al een plan klaar en wij zijn ready om met de overheid na te gaan hoe wij hieraan invulling kunnen geven.

 

Het beleid van het Ministerie van LVV is onder anderen erop gericht, om in gecoördineerd overleg ondersteuning te bieden om de ontwikkeling van de agrarische sector landelijk op gang te brengen.