Minister LVV; de landbouwsector in het District Marowijne heeft Potentie

Minister LVV; de landbouwsector in het District Marowijne heeft Potentie

01-02-2020

Minister Rabin Parmessar heeft in het district Marowijne, de gemeenschap aldaar opgeroepen om de potentie die dit district heeft aan landbouw mogelijkheden daadwerkelijk tot professionele ontwikkeling te brengen. Het district staat bekend als een der districten die vroeger het meest deed aan de landbouw en zorg droeg voor heel veel landbouw producten. In het Bauxietstadje Moengo heeft minister Parmessar zaterdag 1 februari 2020, vergezeld van zijn staf, vertegenwoordigers van het ministerie van HI&T en van de FAO, die uitvoering geven aan het SAMAP project, de gemeenschap bedankt aangezien zoveel mensen belangstelling hebben getoond om mee te doen met de nieuwe ontwikkelingen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij.

De landbouwminister heeft tijdens zijn werkbezoek concrete afspraken gemaakt met de bewoners van dit district en zijn staf, om binnen 10 werkdagen te starten met de activiteiten. Hij heeft daarbij ondersteuning gevraagd van de DC van Marowijne Ressort Zuid West, DC Kenya Pansa en de delegatie van het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme (HI&T). De bewoners zijn opgeroepen om zich op te geven bij het commissariaat voor diverse trainingen binnen de landbouw en veeteelt sector. Verder voor het indienen van projecten welke door het Suriname Agriculture Matching Project ‘SAMAP’ evenzo voor trainingen om in aanmerking te komen voor het KMO fonds.

Ook in dit district is er een speciaal programma opgezet en afgewerkt om de aanwezigen te informeren over hoe de agrarische sector tot ontwikkeling te brengen. Er zijn 5 presentaties verzorgd waaronder: het doel van de GAP Trainingen voor de ondernemers, verzorgd door mevr. Sunita Bipat vertegenwoordiger van het onder directoraat Landbouw; een uiteenzetting over het SAMAP-project verzorgd door Dhr. Eckelman; een presentatie verzorgd door mevr. Sadhana Janki over de export vereisten en de rol van de afdeling plantenbescherming en een presentatie over de veeteeltsector verzorgd door dhr Imanredjo betreffende de kippenteelt; tot slot werden aan de 41 cursisten die mee gedaan hebben met de GAP training hun certificaat uitgereikt.

 

Namens het ministerie van HI&T, heeft het hoofd van het KMO Fonds mevr. Chenelva Daans een presentatie verzorgd over de rol van het ministerie en de financieringsmogelijkheden voor kleine en middelgrote ondernemers en de mogelijkheden van het KMO-fonds.

 

Het beleid van het Ministerie van LVV is onder anderen erop gericht, om in gecoördineerd overleg ondersteuning te bieden om de ontwikkeling van de agrarische sector landelijk op gang te brengen.