LVV- Training in het herkennen van quarantaine ziekten bij banaan en bacove

LVV- Training in het herkennen van quarantaine ziekten bij banaan en bacove

27-01-2020

In Columbia is vorig jaar de schimmelziekte Fusarium oxysporum f.sp. cubense Tropical race 4 (FOC TR4) uitgebroken in de bacoven sector. Dit is voor Suriname aanleiding geweest om preventief te werk te gaan en voorbereidingen te treffen om deze ziekte en de verspreiding daarvan te voorkomen in ons land.

In dat kader zal het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een survey in quarantaine ziekten bij banaan en bacoven uitvoeren in het gebied circa 5-7 km rondom het bacovenbedrijf FAI N.V. en de omgeving rondom FAI- Nickerie. Daarvoor zijn er verschillende activiteiten door het ministerie voorbereid. Eén van de eerste activiteiten is het trainen van voorlichters in het herkennen van quarantaine ziekten bij bananen en bacoven. Het gaat in deze om de volgende ziekten, Moko disease, Black Sigatoka disease, Panama disease, waarvan FOC TR4 een nieuwe variant is.

Op vrijdag 24 januari 2020 is gestart met de training op het LVV Rayonkantoor te Uitkijk. Hierbij zijn er 30 voorlichters van Rayon Uitkijk, Wayambo, Kwatta en Santo Dorp, in totaal getraind. Het doel van de training is om huidige status van de quarantaine ziekten van de Musa soorten, banaan en bacove in ons land na te gaan middels een survey.

Tijdens de training wordt de nadruk gelegd op de inwendige- als uitwendige symptomen, de wijze waarop de ziekte zich kan verspreiden, hoe de ziekte in het veld te herkennen en de maatregelen die getroffen moeten worden bij het ontdekken van de ziekte.

In de komende dagen zullen de verschillende LVV-ressorten worden aangedaan voor het trainen van de voorlichters zodat zij op verantwoorde wijze over kunnen gaan tot het uitvoeren van de survey. Minister Rabin Parmessar is een grote voorstaander van trainingen. Deze training is dan ook een schoolvoorbeeld van een training waarbij men op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen, zoals de bewindsman dat vaak verwoord. Het is een “train de trainer” situatie, waarbij de voorlichters worden getraind om in de praktijk op de juiste manier te handelen bij de uitvoer van de survey.