LVV sluit GAP training af middels certificaatuitreiking aan 41 cursisten in het ressort Zuid-West ( Moengo) district Marowijne

LVV sluit GAP training af middels certificaatuitreiking aan 41 cursisten in het ressort Zuid-West ( Moengo) district Marowijne

01-02-2020

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in het district Marowijne de 2 - daagse GAP-training opgezet en afgewerkt. Op zaterdag 1 februari 2020 mochten de trainees hun certificaten in ontvangst nemen van de Minister van LVV, Rabin Parmessar, bijgestaan door de burgermoeder van het district, DC Kenya Pansa.

Vertegenwoordiger van het onder directoraat Landbouw van het ministerie van LVV, Mevr Sunita Bipat, gaf vóór de uitreiking een uiteenzetting van het doel van deze training en hoe belangrijk het is om gecertificeerd GAP trainingen te volgen. Aan de 41 deelnemers van deze cursus is gevraagd hun ervaring te delen met het publiek.

De GAP-training is samengesteld op basis van internationale regels die gelden op agrarisch gebied. De GAP training behelst, het verantwoord gebruik van pesticide, personal protective equipment het doel ervan, wanneer en hoe te gebruiken, registratie van productie gegevens, oogst, transport en opslag van landbouwgewassen.

De cursisten waren zeer ingenomen met deze trainingen en hebben het ministerie gevraagd zo spoedig mogelijk de tweede fase van deze training ook te verzorgen.

Het beleid van het Ministerie van LVV is onder anderen erop gericht efficiënter en effectiever te werk te gaan, welke zal resulteren in meer opbrengsten alsook lagere kosten. Zowel het upgraden van kennis alsook het aangaan van samenwerkingsverbanden met alle andere actoren in deze sector, zijn voor Minister Rabin Parmessar van LVV van eminent belang. Minister Parmessar vindt het van belang dat ook het district Marowijne de volle ondersteuning geniet van het Ministerie van LVV