LVV sluit basistraining Imkerij af middels certificaatuitreiking in het district Para

LVV sluit basistraining Imkerij af middels certificaatuitreiking in het district Para

11-01-2020

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft enkele maanden geleden in het district Para de imkertraining opgezet en afgewerkt. Op zaterdag 11 januari 2020 mochten de trainees hun certificaten in ontvangst nemen van de Minister van LVV, Rabin Parmessar, bijgestaan door zijn collega van HIT Minister Stephan Tsang en de burgervader van het district, DC Jurel.

Imkerdeskundige van het ministerie van LVV, dhr. Mohamed Khodabaks, gaf vóór de uitreiking een uiteenzetting van het doel van deze training en hoe belangrijk het is om aan bijenteelt te doen in Suriname. Bijeen zorgen over het algemeen voor bestuiving van bijna alle bloemen en gewassen. Zonder bestuiving is er geen leven mogelijk, geeft Khodabaks het publiek mee.

 

Tijdens deze training hebben de cursisten geleerd hoe bijen te houden, hoe met ze om te gaan en wat te doen met de honing. Theoretische, maar ook praktische kennis en vaardigheden over de bijenteelt in Suriname werd hen bijgebracht.  Aan deze training hebben 11 cursisten meegedaan.

Op 5 december 2019 werd door ICCA een donatie gedaan aan ondernemers in de bijenteelt, deze donatie bestond onder anderen uit beschermende kleding, handschoenen en kassen voor het houden van bijen.

Het beleid van het Ministerie van LVV is onder anderen erop gericht efficiënter en effectiever te werk te gaan, welke zal resulteren in meer opbrengsten alsook lagere kosten. Zowel het upgraden van kennis alsook het aangaan van samenwerkingsverbanden met alle andere actoren in deze sector, zijn voor Minister Rabin Parmessar van LVV van eminent belang. Ook deze sector zal van het Ministerie van LVV altijd ondersteuning vinden.