LVV roept vergunningshouders op stukken in orde te maken voor de visvergunning 2020

LVV roept vergunningshouders op stukken in orde te maken voor de visvergunning 2020

08-01-2020

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) roept hierbij de visvergunningshouders op voor het voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verlenging van de visvergunningen. De geldigheidsperiode van de visvergunning 2019 is verruimt tot en met 9 februari 2020. Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor het dienstjaar 2020 moeten alle vaartuigen voorzien zijn van een Vessel Monitorings System (VMS) apparatuur.

Vanaf 10 februari 2020 is het alleen toegestaan visserijactiviteiten te ontplooien met een geldige visvergunning 2020.

De voorinspecties op de vaar– en vistuig van de categoriën Binnenvaart en de Surinaamse Kustvaartuigen zijn inmiddels verricht. De inspectie van de overige visserij-categorieën zullen binnenkort aanvangen.

De Vergunninghouders van alle categorieën krijgen de gelegenheid tot en met 22 januari 2020 om het VMS apparatuur te installeren. Voor meer informatie hierover kunnen zij terecht bij de afdeling Monitoring en Inspectie op het complex van het onderdirectoraat Visserij.

Minister Rabin Parmessar heeft met zijn staf en stakeholders intensief samengewerkt om de visserijsector in Suriname duurzaam te ontwikkelen. Er is veel gedaan om de visserijsector te ordenen. Er is nu een optimale controle op de wateren met betrekking tot de illegale visactiviteiten, de inspectiewerkzaamheden door het personeel van het onderdirectoraat Visserijzijn opgevoerd, aanpassing van de visserijwetten zijn in proces. Ook zijn er duidelijke afspraken met de verschillende autoriteiten over zaken aangaande visserij-activiteiten. Er zijn diverse commissies geïnstalleerd die het belang van de visserij subgroep beter kunnen behartigen en de sector kunnen faciliteren middels diverse trainingen voor stakeholders ter upgrading van de waardeketen.

‘Nieuwe vergunningen worden niet verstrekt!’, aldus de bewindsman

Minister Parmessar roept alle visvergunningshouders op hun medewerking te verlenen om zo de waardeketen van de visserijsector duurzaam te blijven voortzetten teneinde de welvaart en het welzijn van Suriname.