LVV ondersteunt jonge ondernemer bij opstart landbouw activiteiten in Para

LVV ondersteunt jonge ondernemer bij opstart landbouw activiteiten in Para

21-01-2020

LVV ondersteunt jonge ondernemer bij opstart landbouw activiteiten in Para

 

Het ressort kantoor Para van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de geboeders Landus, waarvan de jonge opkomende landbouwer Jordy Landus de trekker is, bij gestaan bij de opstart van hun landbouw activiteiten. Jordy die 26 jaar oud is zegt heel veel vertrouwen te hebben in de landbouw. Met de ondersteuning van de familie, willen zij gaan investeren in duurzaam landbouw activiteiten.

De verschillende activiteiten die het ministerie van LVV uitvoert en de nieuwe ontwikkelingen binnen de agrarische sector, zijn onder andere de redenen waarom hij gemotiveerd is geraakt om te kiezen voor het verbouwen van landbouw producten. Eveneens heeft hij ingezien dat er veel te verdienen is in de landbouwsector.

Op 17 januari 2020 is hij officieel gestart met de verwerking en het opmeten van de pH van de grond. De pH is de maat voor de zuurgraad van de grond. Jordy is student van Unasat en in de laatste fase van zijn studie, alwaar hij de studie richting Communicatie management volgt.

De LVV-ressort leider in Para, Jerrel Marsidi geeft aan dat het ministerie er is voor de gemeenschap en dat minister Rabin Parmessar heeft benadrukt dat LVV nu meer dan tevoren zichtbaar moet zijn in het veld, de agrariërs van advies moet dienen en waar nodig begeleiden.

Jordy Landus is geadviseerd om de grond waarop geplant zal worden te voorzien van voldoende voeding, aangezien deze een te kort heeft aan kalk en het liefst gebruik te maken van organisch mest. Hierdoor is hij verzekerd van een goede productie. Het ministerie heeft ook aangegeven het team van Jordy Landus, bestaande uit 8 personen te trainen in de Good Argiculture Practices, zodat zij goed ingewijd zijn in de materie en een goede basis hebben om het bedrijf tot een succes te maken.

Minister Rabin Parmessar is zeer ingenomen met het feit dat deze jonge ondernemer gemotiveerd is geraakt door de nieuwe aanpakt van het ministerie. Hiermee kan worden aangetoond dat de boodschap wordt begrepen en dat jongeren geïnteresseerd zijn in de sector, zodat de continuïteit in de landbouw gegarandeerd blijft. De landbouwsector moet aantrekkelijk gemaakt worden voor jongeren en daar werken wij elke dag aan. 

De voorlichters van het ministerie hebben een rapportage plicht waarbij er ook aangegeven moet worden hoeveel boeren zijn voorgelicht en/of geadviseerd. De zichtbaarheid van de voorlichters in het veld, moet ertoe bijdragen dat de landbouwers zich gedragen voelen en gemotiveerd blijven om het nobele werk te blijven continueren. Immers zij moeten zorgen voor veilig geproduceerde producten voor onze samenleving