LVV-minister spreekt afdelingshoofden toe tijdens opo jari meeting

LVV-minister spreekt afdelingshoofden toe tijdens opo jari meeting

31-01-2020

Directie en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zijn toegesproken door minister Rabin Parmessar tijdens een Opo Jari meeting. Dit vond plaats op vrijdag 31 januari 2020 in het Sais gebouw van het departement. De bewindsman bedankte hen voor hun inzet in het afgelopen jaar sinds zijn aantreden als LVV-minister. Het waren maanden met een enorme werkdruk vanwege de ontwikkelingen op diverse nationale en internationale beleidsgebieden. Genoemd mogen worden de aanpassingen in de landbouwsector ten behoeve van de export vanwege de verscherpte EU wetgeving. Hieruit zijn onder andere voortgevloeit de landbouw en veeteelt Good Agriculture Practices (GAP) trainingen in diverse ressorten van Suriname. Dit heeft bijgedragen tot vernieuwde wetgeving binnen de agrarische sector ter garandering van de voedselveiligheid en voedselzekerheid in Suriname. Ook mogen genoemd worden het SAMAP-project, de diverse IDB-projecten, ontwikkelingen betreffende het VMS-systeem binnen de visserij sector en vele andere zaken.

Hij legde tijdens de meeting ook de nadruk op de rijstexport naar onder andere Venezuela. Hij wil dat er mogelijkheden bekeken worden om ook andere markten aan te boren. De minister wil dat de agro sector verder richting geeft om de voedselschuur gedachten verder te realiseren, ook in aanmerking nemende de aardolie vondst en de exploitatie ervan binnen de komende jaren. Intensivering van de samenwerking met stakeholders binnen de agro sector is hierbij van groot belang.

Minister Parmessar heeft in de maanden sinds zijn aantreden ook trainingen in het leven geroepen ter verruiming van de kennis van het LVV-personeel. Hij ziet graag verdere ontwikkeling tegemoet binnen het ministerie door middel van het aangeleerde. De bewindsman heeft verder een beroep gedaan op de afdelingshoofden erop toe te zien dat de regels door het personeel conform de personeels wet wordt nageleefd. Er zullen strenge maatregelen getroffen worden indien deze niet nagekomen wordt. Reeds heeft hij diverse ressort kantoren aangedaan en erop toegezien dat het werk naar behoren wordt uitgevoerd. Minister Rabin Parmessar kan rekenen op de steun van zijn directie en staf. Het is voor hen in de afgelopen maanden duidelijk gebleken dat de bewindsman de agrarische sector wil tillen naar een hoger niveau, waarbij effectief en efficient werkgedrag verreist is teneinde de beste resultaten te kunnen boeken.

Het goed gekeurde organogram zal komende maand worden ingevuld en er zullen meer verantwoordelijkheden komen voor de directoraten. Ook de interne inspectie zal worden opgevoerd. Het ministerie van LVV zal zich nog meer moeten richten op haar dienst verlening naar de samenleving toe. Vanaf tuinman tot de leiding wordt gevraagd om het ministerie op een professionele manier uit te dragen