LVV Minister Sewdien tekent grants van bijna US$ 1.000,000

LVV Minister Sewdien tekent grants van bijna US$ 1.000,000

22-09-2020

Om de agribusiness te ondersteunen stelt de regering van Suriname in samenwerking met de
Europese Unie, grants ter beschikking. Dit initiatief onder leiding van het Ministerie van
Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft als doel de bevordering van duurzame en innovatieve
landbouw en ontwikkeling in de waardeketens. De grants vloeien voort uit het Suriname
Agriculture Market Access Project (SAMAP). Op 22 september 2020 overhandigde de minister
symbolisch de eerste 11 matching grants uit de eerste ronde. In totaal zijn er in deze ronde 51
Surinaamse agro-ondernemers hiervoor in aanmerking gekomen.
SAMAP is een programma van de regering van Suriname onder leiding van het Ministerie van LVV,
uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en gefinancierd
door de Europese Unie uit de 11de European Development Fund (EDF). Het programma stelt
Surinaamse agro-ondernemers in staat een aanvraag in te dienen via de Matching Grant Facility
(MGF) om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Deze ondersteuning wordt geboden in de
vorm van apparatuur en/of landbouw gerelateerde diensten, variërend tussen de USD 5.000 en USD
300.000.
Uit de meer dan 400 inschrijvingen in 2019 krijgen uiteindelijk 51 ondernemingen hun contracten
in handen startende op 22 september jl. Deze inschrijvingen zijn gescreend en getoetst door een
onafhankelijke deskundige evaluatiecommissie. De ondernemingen komen uit bijna alle districten
van Suriname en vertegenwoordigen een breed spectrum van sub-landbouwsectoren zoals groente,
fruit, aardvruchten en non-timber bosproducten uit het binnenland. De grants die zijn toegekend
aan de ondernemers in de eerste ronde zullen onder meer worden besteed aan zeer complexe en
geavanceerde apparatuur zoals voedsel verwerkingslijnen maar ook aan kleine
landbouwapparatuur zoals waterpompen voor irrigatie, tweewielige tractoren, borstelkoppen,
sproeiers en andere kleine landbouwgereedschappen. “We zijn ervan overtuigd dat investeren in
agribusiness het sterkste wapen is om voedselzekerheid en voedselveiligheid in Suriname en zelfs in
de rest van de wereld te kunnen garanderen. Tevens zal de ontwikkeling van deze industrie de
economische ontwikkeling van ons land versnellen en de duurzame verdiencapaciteit van Suriname
waarborgen” aldus minister Sewdien.
Na het succes van de eerste inschrijvingsronde, zijn het Ministerie van LVV en SAMAP reeds gestart
met de voorbereidingen voor de tweede ronde. Het is de bedoeling zoveel als mogelijk Surinaamse
agro-ondernemers te stimuleren zich aan te melden door enerzijds het creëren van voldoende
awareness en anderzijds proactief het veld in te gaan om hen bij te staan met technische
deskundigheid om de inschrijving volgens de gestelde voorwaarden in te dienen.
De regering van Suriname gelooft dat de hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen die we met elkaar
ontwikkelen zullen bijdragen aan het oplossen van de huidige economische uitdagingen, maar ook
zullen helpen om de kansen te benutten die de wereldwijde vraag naar voedselzekerheid ons
opleveren. Het beleid van het Ministerie van LVV is daarom ook gericht op de zelfvoorziening en de
waardeketen in onze voedselbehoefte, de rol die Suriname zal moeten vervullen als voedselschuur
voor de regio en de wereld en onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare hulpbronnen steeds te
verminderen.