LVV delegatie voert overleg met stakeholders uit rijstsector

LVV delegatie voert overleg met stakeholders uit rijstsector

01-02-2020

In verband met de laatste verwikkelingen binnen de rijstsector, is een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij op zaterdag 1 februari 2020 afgereisd naar Nickerie. De delegatie stond onder leiding van de fungerend directeur van het ministerie, Arthur Zalmijn, de onder directeur Landbouw Ashween Ramdin en beleidsadviseur Jaswant Sahtoe. De coördinator Regio West, Guido van der Kooye, maakte ook deel uit van de delegatie.

Minister Rabin Parmessar, die vanwege andere verplichtingen niet aanwezig kon zijn, gaf de delegatie het mandaat om met de stakeholders te praten en tot oplossingen te geraken.

Met de vertegenwoordigers van de Padie Boerenorganisaties, het Overliggend Waterschap MCP (OW MCP), de Padieverwerkers en rijstexporteurs zijn er onder andere gesprekken gevoerd over de opkoopprijs van padie. De DC van Nickerie, Nisha Kurban-Baboe was ook aanwezig tijdens het overleg.

Door de boeren is gesteld dat het ministerie van LVV niet in staat is een padieprijs te bepalen. De heer Zalmijn gaf hierop aan dat de padieprijs in principe tot stand moet komen door onderhandelingen tussen de boeren, opkopers, verwerkers en exporteurs, zoals dat in Guyana gebeurt. Dit systeem zal met de bewindsman van LVV besproken worden, zodat het ministerie de bijbehorende wetgeving kan voorbereiden.

Met betrekking tot de problemen rond irrigatiewater gaf dhr. Zalmijn aan dat er verschillende oorzaken zijn die daartoe hebben geleid. De pompen te Wakay alsook die van Wageningen kampen met problemen waardoor ze niet optimaal kunnen functioneren. Voor de defecte pompen van Wakay zijn er offertes opgevraagd aan de leverancier die deze moet uitbrengen aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling, aangezien de pompen on dit ministerie vallen. Hierna zullen de middelen vrijgemaakt moeten worden om tot reparatie over te gaan. Te Wageningen zijn er onvoorziene omstandigheden aangetroffen bij het slopen van de oude pompen.

Dit heeft geleid tot stagnatie waardoor, het zal wat tijd in beslag nemen eer de nieuwe pompen operationeel zijn. Het ontbreken van brandstof voor het Multipurpose Corantijnkanaal Project, MCP, is door het kabinet van de President opgelost. Ook hierbij zal het enige tijd duren alvorens het nodige waterpeil is bereikt.

In een persconferentie is door directeur Zalmijn aangegeven, dat LVV in samenwerking met de International Development Bank, IDB, een project uitvoert. Dit project bedraagt USD 30 miljoen en bestaat uit 2 fasen. De eerste fase houdt capaciteitsversterking in, waarbij mensen zullen worden getraind in het vergaren van informatie, statistiekverwerking en de landbouwtelling. In de tweede fase zullen de irrigatiewerken worden aangepakt.

In verband met een betere monitoring van de landbouwsector en het samen zoeken naar oplossingsmodellen in de rijstsector op korte en lange termijn, zal het onderhoud met het rijstdistrict geïntensiveerd worden.

Minister Parmessar heeft aangegeven om samen met zijn staf te zoeken naar oplossingen voor de gerezen problemen. Hij streeft ernaar om de gehele agrarische sector duurzaam te ontwikkelen, de rijstsector is daar onderdeel van. Er is al afzet van onze rijst naar Venezuela en Cuba, maar hij zoekt naar nog meer mogelijkheden.