LVV biedt Pesticiden Wet aan stakeholders voor commentaar

LVV biedt Pesticiden Wet aan stakeholders voor commentaar

29-01-2020

De huidige wet bestrijdingsmiddelen dateert van 1972. Deze wet voldoet niet meer aan deze tijd. Gezien de vele ontwikkelingen die op dit gebied wereldwijd plaatsvinden alsook verschillende conventies waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd is het meer dan noodzaak deze wet aan te passen.

Door het hoofd van de afdeling bestrijdingsmiddelen, Carmen van Dijk is namens de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de concept Pesticiden wet aangeboden aan de stakeholders. Deze aanbieding heeft op vrijdag 24 januari 2020 plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat de stakeholders de concept wet voorzien van commentaar. Het commentaar en eventuele wijzigingen zullen dan verwerkt worden in het concept. Het ministerie hoopt dat de concept wet zo spoedig mogelijk ter goedkeuring kan worden aangeboden aan de Raad van Ministers. Hierna volgt het traject van de Staatsraad alsmede de Nationale Assemblee.

 

Voor het ministerie is het belangrijk dat de Pesticiden wet wordt opgenomen in onze wetgeving gezien de wereldwijde vraag naar veilig geteeld voedsel en de eisen die gesteld zijn door de Europese unie.

Door aanname van de wet zal het ministerie betere controle kunnen uitoefenen op de productie, invoer, doorvoer en of uitvoer en gebruik van pesticide. Het komt regelmatig voor dat men zich schuldig maakt aan verkoop van verboden pesticiden en onjuist gebruik van de middelen met alle gevolgen van dien.