Landbouwvoorlichters moeten zichtbaar zijn in het veld

Landbouwvoorlichters moeten zichtbaar zijn in het veld

03-01-2020

Tijdens het werkbezoek van Minister Rabin Parmessar aan de afdeling Kwatta van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), vallende onder het ressort Wanica-C, heeft de bewindsman van de heer Anand Omapersad informatie gehad met betrekking tot de werkzaamheden die deze afdeling verricht alsook hun wensen. De bewindsman gaf aan dat het beleid van het Ministerie erop is gericht de dienstverlening naar de doelgroep toe te verhogen. Ook gaf de Minister verder aan dat rapportage van de ressorten belangrijk is voor het eventueel bijstellen van het beleid. Voor een gedegen rapportage moeten de voorlichters intensief bezig zijn in het veld. De minister drukte de werknemers, maar meer in het bijzonder de voorlichters op het hart, intensief contact te onderhouden met het veld. Uw werkgebied is het veld. U moet ervoor zorgen dat u zichtbaar bent op het veld; dat de mensen die u nodig hebben, u zien en kunnen vragen naar advies en hulp, gaf Minister Parmessar aan.

Op vrijdag 3 januari 2020 heeft de Onderdirecteur Landbouw Ashween Ramdin een bezoek gebracht aan deze LVV-afdeling te Kwatta. De onderdirecteur heeft zich georiënteerd en het personeel toegesproken. Hij gaf de aanwezigen aan dat zoals de Minister in zijn oudjaars toespraak heeft aangehaald, het jaar 2020 een intensiever jaar wordt. Ramdin wees wederom op de belangrijkheid van de rapportage vanuit de ressort afdelingen. Ik druk vooral de landbouwvoorlichters wederom op het hart. Uw werkgebied is het veld, laat de doelgroep, de agrariërs u zien, zodat zij u kunnen spreken. Uw rapportage moet altijd up to date zijn, zodat wij daarop kunnen inspelen, aldus Ramdin.

Het Ministerie van LVV is een zeer dynamische, maar ook hele belangrijke ministerie. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, continuiteit van veilig geteeld voedsel. Om dit streven te bereiken zijn veldbezoeken van eminent belang.