Landbouwvoorlichters en landbouwers in Commewijne krijgen basistraining in hydroponic systemen

Landbouwvoorlichters en landbouwers in Commewijne krijgen basistraining in hydroponic systemen

12-08-2020

Enkele landbouwvoorlichters van het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij, directoraat Landbouw en landbouwers van het district Commewijne, hebben een basistraining gevolgd over hydroponic systemen. De sessies zijn op vrijdag 24 juli en maandag 10 augustus jl. gehouden te Tamanredjo. Met deze training wordt beoogd, om steeds meer mensen te interesseren voor de agrarische sector en om alternatieve tuinbouw teelttechnieken en –methoden toe te passen.

Aan de deelnemers zijn richtlijnen meegegeven voor de opzet van de verschillende hydroponic systemen. De verschillen van deze systemen zijn ook belicht evenals de bijbehorende voordelen. De training is gehouden door de waarnemend onderdirecteur Landbouw Oost, Ermond Kromopawiro. Hij is ook ingegaan op de basis benodigdheden voor de opzet van deze teelttechniek zoals groei, beluchting, waterbehoefte, het ontsmetten en de behandeling van voedingswater en gepleegde investeringen.

Ermond Kromopawiro heeft in de afgelopen periode, diverse systemen opgezet in de plantenkassen van het ministerie van LVV. Op verschillende ressortkantoren zijn er ook hydroponic-installaties opgezet die als voorbeeld gebruikt kunnen worden als men belangstelling heeft om zelf één op te zetten.

Het ministerie stimuleert het planten in plantenkassen. Het verbouwen in een plantenkas valt onder beschermde teelt. Het ministerie van LVV- ressort Marowijne, heeft eerder ook al trainingen verzorgd en informatie verstrekt aan belangstellenden over moderne teelttechnieken en -methoden. De systemen zijn ook geïntroduceerd op een aantal scholen van het district.