Intensivering aanpak van Landbouw voorlichters in het Ressort Wanica A. (Kwatta en Pomona)

Intensivering aanpak van Landbouw voorlichters in het Ressort Wanica A. (Kwatta en Pomona)

03-02-2020

Het beleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is er op gericht de diensten zo dichtbij mogelijk van de doelgroep te brengen. In de meeste agrarische gebieden heeft het ministerie een kantoor waar men terecht kan voor deze diensten. Zo is er te Kwatta, dat bekend staat als agrarisch gebied, achter de Kwattamarkt ook een ressort kantoor van het ministerie.

De rapportage van de landbouw voorlichters is van eminent belang voor het LVV beleid. Voor minister Parmessar is dit één van de redenen dat de landbouw voorlichters zichtbaar moeten zijn in hun werkgebied. Op heden, 3 februari 2020 zijn de voorlichters van het ressort kantoor Kwatta, per bus, gezamenlijk het veld ingetrokken voor het afleggen van bezoeken aan de verschillende agrariërs. Hierna zijn de verschillende rapportages/bevindingen opgesteld en doorgestuurd. Deze zullen verder verwerkt worden en waar nodig zullen er acties worden ondernomen. Tijdens de bezoeken is gebleken dat de agrariërs van het bezocht gebied te kampen hebben met waterbuffels die schade aanrichten aan de aanplant.

De bewindsman is ingenomen met de verhoogde zichtbaarheid in het veld. Het is de verantwoording van de landbouw voorlichters om in het veld na te gaan als de agrariërs zich ook houden aan de GAP voorwaarden.

“Wij moeten naar de agrariërs toe en hun de diensten aanbieden. Zonder veel tijd te verliezen en onkosten te maken moeten zij in hun eigen omgeving terecht kunnen. Met deze aanpak kunnen wij de garantie geven dat het gaat om veilig geteelde producten” zegt minister Parmessar.