Het FAO-Green Climate Fund, GCF, houdt sessies

Het FAO-Green Climate Fund, GCF, houdt sessies

30-01-2020

In augustus 2019 hield de FAO een workshop ter versterking van de technische en institutionele capaciteiten op het gebied van klimaat- en rampen risicobeheersing in Jamaica, Guyana en Suriname. Tijdens die workshop werd onder andere bekeken hoe rampenrisico’s op landbouwgebied kunnen worden aangepakt bij negatieve effecten van klimatologische omstandigheden. Er werd vooral aandacht besteed aan de agrarische arealen in de kustvlakte. Verder werd bekeken hoe men op vernieuwende wijze kan telen ten einde voedselzekerheid te garanderen, ondanks de verwoestende klimatologische omstandigheden.

LVV-minister Rabin Parmessar  benadrukte bij deze workshop in augustus 2019, dat ten aanzien van klimatologische veranderingen en de gevolgen daarvan men meer dan ooit voorbereid moet zijn om die op te vangen. Verder vroeg de bewindsman toen om daadwerkelijk fondsen ter beschikking te stellen om de gevolgen het hoofd te kunnen beiden. De roep van Minister Rabin Parmessar werd gehoord, momenteel is de wereldvoedsel organisatie, Food and Agricultural Organisation, FAO, met een team in Suriname, met als doel wat meer bekendheid te geven aan het Green Climate Fund, GCF. Er zullen sessies gehouden waarbij nader zal worden ingegaan op GCF.

In de werkgroep die met het GFC team van gedachten zullen wisselen hebben onder andere zitting, fungerend Directeur van LVV de heer Arthur Zalmijn, de heer Iwan Samoender Climate Change Focal Point LVV, Onderdirecteur Planning en Ontwikelling mevrouw Virayshri Sital, Onderdirecteur Landbouwkundig Onderzoek Afzet en Verwerking mevrouw Maitrie Jagroep. Tevens zijn ook uitgenodigd het Centrum Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname NIMOS.

Het FAO team zal een presentatie geven over de mogelijkheden van het Green Climate Fund, de ondersteuning die kan worden geboden vanuit het fonds op landbouwgebied. Ook institutionele versterking is een mogelijkheid die door het GCF wordt aangeboden. Het GFC hoopt een beeld te krijgen wat de behoefte is van Suriname, waardoor hier op de juiste kan worden ingespeeld. Minister Parmessar is zeer verheugd dat er daadwerkelijk wordt gewerkt aan resultaten die ons in staat moeten stellen het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van klimaatsverandering.